• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

batmak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım / fiil

denizcilik

deyim / idiom

deyim / idiom – informal

eylem / verb

iş / business

konuşma dili

madencilik

şiirsel

batmak = iflas etmek [öz Türkçe - eski terim]

BATMAK = (batmak nedir; batmak ne demek; batmak İngilizcesi) 1. Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek: «Sonra hani bir gemimiz batmıştı.» -S. F. Abasıyanık. 2. Dünya'nın dönüşü dolayısıyla Güneş, Ay ve yıldız ufkun altına inmek: «Güneş renksiz bulutlar altında batıyordu.» -Ö. Seyfettin. 3. İflas etmek. 4. Kirlenmek: Üstüm başım battı. 5. (-e) Saplanmak: «Ayağına yolda diken batmıştı.» -O. C. Kaygılı. 6. (-e) Tedirgin etmemesi gereken şeyler tedirgin etmek: Bazı kimselere para batar, sarf edecek yer ararlar. 7. (-e) Hoşa gitmeyen bir duruma uğramak: «Abdi Bey'in sabırsız, çabuk parlamaya yatkın mizacına karısının tevekküllü ve sakinliği fena hâlde batıyor.» -A. İlhan. 8. Yok olmak. 9. (-e) Çökmek: «İçeriye batmış gözleri kadına dikilmişti.» -S. F. Abasıyanık. 10. mec. Daha kötü bir duruma uğramak. 11. mec. Yıkılmak, egemenliği sona ermek: «Bizans kurulduğundan battığı tarihe kadar 1125 sene geçmişti.» -Y. K. Beyatlı. 12. (-e) mec. Dokunmak, incitmek: Onun her sözü bana batar.

BATMAK = (batmak nedir; batmak ne demek; batmak İngilizcesi) Acımak, batar gibi ağrımak: Dündenberi sağ gözüm batıyor.

BATMAK = (batmak nedir; batmak ne demek; batmak İngilizcesi) Bir gökcisminin gözerimi altına inmesi eylemi.

BATMAK = (batmak nedir; batmak ne demek; batmak İngilizcesi) Çamur: Tarla batmak olduğu için süremedik.

BATMAK = (batmak nedir; batmak ne demek; batmak İngilizcesi) Çok olmak: Bu sene ağaçlarda meyve batacak.

BATMAK = (batmak nedir; batmak ne demek; batmak İngilizcesi) gömülmek.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms