• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ridge

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4645

anatomi

biyoloji

denizcilik

eczacılık

havacılık

suçbilim

RIDGE = [ric] noun
1 kabartma çizgi
2 dağ sırtı
İngilizce örnek : We walked along a narrow ridge.
Türkçe çevirisi : Dar bir dağ sırtı boyunca yürüdük.

RIDGE = (ridge nedir; ridge Türkçesi) Kuvvetli antisiklonik sirkülasyonla karakterize edilen, yüksek basıncın dışarıya doğru olan keskin, rüzgâr kırılmalarının çok net olduğu çıkıntısıdır. Alçak basınç merkezlerinde gerçekleşen trofun tam tersidir. Bir sırtın ekseni boyunca en yüksek düzeyde izobar eğriliği ve kırılması görülür. Eğrilik yani izobar kırılması sertse 'keskin sırt', izobar kırılması çok belirgin değilse 'düz sırt' ismi verilir.

1: 0 ms