• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

anlamak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

bilişim / computing

anlamak = idrak etmek [öz Türkçe - eski terim]

anlamak = intikal etmek [öz Türkçe - eski terim]

anlamak = telakki etmek [öz Türkçe - eski terim]

ANLAMAK = (anlamak nedir; anlamak ne demek; anlamak İngilizcesi) 1. Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak: «Yıldızın hemen altında, namluya benzer bir başka şekil var, bunun bir tabanca olduğunu anlamakta gecikmiyorum.» -A. Ümit. 2. Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek. 3. Sorup öğrenmek. 4. Doğru ve yerinde bulmak: Hani bunu anladık ama! 5. Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek: «Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım.» -M. C. Kuntay. 6. (-den) Bir şey hakkında bilgisi bulunmak: «Hele bir de denizcilikten anlamıyorsanız su üstünde bahadırlık göstermek yerine beceriksizlik göstereceksiniz demektir.» -İ. Özel. 7. (-den, nsz) Yarar sağlamak: Bu ilaçtan hiçbir şey anlamadım.

ANLAMAK = (anlamak nedir; anlamak ne demek; anlamak İngilizcesi) Anlamak, idrak etmek.

ANLAMAK = (anlamak nedir; anlamak ne demek; anlamak İngilizcesi) Hayvanlar toprakta yatıp yuvarlanmak.

anlamak = derk etmek [Türkçe - Osmanlıca]

anlamak = fehm eylemek [Türkçe - Osmanlıca]

anlamak = idrak etmek [Türkçe - Osmanlıca]

anlamak = tefehhüm etmek [Türkçe - Osmanlıca]

anlamak = telakkî etmek [Türkçe - Osmanlıca]

anlamak = vâkıf [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-den anlamak -den çok iyi anlamak -den iyi anlamak -i anlamak -in genel fikrini anlamak -in ne olduğunu anlamak -yı anlamak anlamak için vermek anlamak ister gibi merakla anlamak mümkün olmamak anlamak olanaksız olmak anlatılmak isteneni anlamak apaçık olduğu için bir şeyi ilk bakışta görmek ya da anlamak armudun tadını anlamak için dişlemek gerekir aslını anlamak bahçe işlerinden anlamak bahçe işlerinden iyi anlamak bakıp anlamak bayram haftasını mangal tahtası anlamak bedeninde su birikip birikmediğini anlamak için sarsan bedeninde su birikip birikmediğini anlamak için sarsma bedeninde su birikip birikmediğini anlamak için sarsmak belirgin olan bir şeyi görmek veya anlamak bir bakışta anlamak bir işin içyüzünü anlamak bir işten anlamak bir şey anlamak bir şeyden anlamak bir şeyden başka bir şeyi anlamak bir şeye doğuştan yatkın olduğunu anlamak bir şeyi anlamak bir şeyi çok iyi anlamak bir şeyi iyi anlamak bir şeyi ters anlamak bir şeyin aslını anlamak bir şeyin gerçekliğini anlamak birbirini yanlış anlamak birini anlamak birini çok iyi anlamak birini tam olarak anlamak birini yanlış anlamak birinin dilinden anlamak birinin duygularını anlamak birinin gizli amacını anlamak birinin halinden anlamak birinin maksadını yanlış anlamak birinin ne mal olduğunu anlamak birinin yapacağı hileyi önceden anlamak birinin yüzüne bakarak ne demek istediğini anlamak çabuk anlamak çok iyi anlamak değerini anlamak demek istediğini anlamak deneyerek anlamak dikiş nakıştan anlamak dilinden anlamak durumu anlamak durumu doğru olarak anlamak duygularını anlamak dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak dünyayı anlamak elde etmek 6. anlamak esasını anlamak eski halini anlamak geç anlamak geleceği anlamak genel fikrini anlamak gerçeği anlamak gereksinmesini anlamak hakkında işin içyüzünü anlamak halden anlamak halini anlamak halini/fikrini anlamak halkı anlamak hanya'yı konya'yı anlamak hastalığını anlamak yeteneğinin kaybı iç yüzünü anlamak içinde ne olduğunu anlamak için içyüzünü anlamak idare edecek kadar anlamak ihtiyacını anlamak ima edilen şeyi anlamak imadan anlamak işin aslını anlamak işin iç yüzünü anlamak işin içyüzünü anlamak işten anlamak iyi anlamak iyice anlamak kalıntılarından eski halini anlamak karine ile anlamak karşı tarafın beyanının doğruluğunu anlamak için yapılmayan denetim kazı koz anlamak kim veya ne olduğunu anlamak koklayarak anlamak kokusundan anlamak konunun en önemli noktasını anlamak konuyu anlamak laf anlamak laftan anlamak leb demeden leblebiyi anlamak lep demeden leblebiyi anlamak maksadı anlamak maksadını anlamak mesajı anlamak meseleyi anlamak müzikten iyi anlamak ne demek istediğini anlamak ne demek istendiğini anlamak ne kastettiğini anlamak ne mal olduğunu anlamak ne olacağını anlamak ne olduğunu anlamak nihayet anlamak nükteden anlamak ölüm sebebini anlamak için cesedi keserek organlarının muayene edilmesi önceden anlamak ruhundan anlamak ruhunu anlamak saatin kaç olduğunu anlamak sırrını anlamak soruşturarak anlamak söz anlamak şakadan anlamak şakayı anlamak tam anlamak tam olarak anlamak tamamen yanlış anlamak tecrübe ile anlamak tecrübelerle hayatı anlamak ters anlamak tersinden anlamak üstü kapalı ifade edileni anlamak vaziyeti anlamak yanıldığını anlamak yanlış anlamak yanlış anlamak (duyulanı) yanlış anlamak ya da yorumlamak yarı anlamak yumurtaların tazeliğini anlamak için ışığa tutmak zihninden geçenleri anlamak zor anlamak

1: 0 ms