• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

anlamak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 134

ana kullanım

01. understand 02. catch 03. catch on 04. get 05. cotton on 06. latch on 07. follow 08. grasp 09. apprehend 10. find out 11. figure somebody or something out 12. know 13. be familiar with 14. gather 15. infer 16. appreciate 17. enjoy 18. make somebody out 19. absorb 20. accept 21. ascertain 22. be aware of 23. be conscious that 24. be knowledgeable about 25. begin to see light 26. click 27. come at 28. compass 29. comprehend 30. conceive 31. cotton on to 32. dawn upon 33. decipher 34. deduce 35. dig 36. discern 37. discover 38. distinguish 39. dope out 40. drink in 41. fathom 42. feel 43. find 44. get a grip 45. get a grip on 46. grip 47. have 48. have it 49. have knowledge of 50. hear 51. jerry 52. latch on to 53. latch onto 54. make 55. make of 56. make sense of 57. make sense of something 58. make sense out of 59. penetrate 60. perceive 61. pick out 62. pierce 63. presume 64. read 65. realise 66. realize 67. recognise 68. recognize 69. rumble 70. sample 71. savvy 72. see 73. seize 74. sense 75. suss 76. take 77. tell 78. try 79. twig 80. twing 81. wake to 82. waken 83. wise up to

askeri

01. accept

deyim

01. be mindful of 02. be up to 03. begin to see the light 04. dawn on 05. dawn on somebody 06. dig somebody or something 07. enter into 08. figure out 09. figure somebody out 10. figure something out 11. get a load 12. get it 13. get on to 14. get out of 15. get something into somebody's thick head 16. get something into somebody's thick skull 17. get straight 18. get the hang of 19. get the message 20. get the picture 21. get through one's head 22. grasp at 23. grasp for 24. have a grasp of something 25. know about 26. latch on to something 27. make head or tail of 28. make much of 29. make out 30. make out something 31. make sense out of somebody or something 32. make something out 33. pick up 34. see for oneself 35. see into 36. see the light 37. sum up 38. take in 39. take somebody's point 40. tumble to 41. tumble to something 42. weigh somebody up 43. weigh up 44. wise up 45. work out 46. work something out 47. wring from 48. get wise to

iş dünyası

01. know how 02. tumble

ilgili sözler / related words

-den anlamak -den çok iyi anlamak -den iyi anlamak -i anlamak -in genel fikrini anlamak -in ne olduğunu anlamak -yı anlamak anlamak için vermek anlamak ister gibi merakla anlamak mümkün olmamak anlamak olanaksız olmak anlatılmak isteneni anlamak apaçık olduğu için bir şeyi ilk bakışta görmek ya da anlamak armudun tadını anlamak için dişlemek gerekir aslını anlamak bahçe işlerinden anlamak bahçe işlerinden iyi anlamak bakıp anlamak bayram haftasını mangal tahtası anlamak bedeninde su birikip birikmediğini anlamak için sarsan bedeninde su birikip birikmediğini anlamak için sarsma bedeninde su birikip birikmediğini anlamak için sarsmak belirgin olan bir şeyi görmek veya anlamak bir bakışta anlamak bir işin içyüzünü anlamak bir işten anlamak bir şey anlamak bir şeyden anlamak bir şeyden başka bir şeyi anlamak bir şeye doğuştan yatkın olduğunu anlamak bir şeyi anlamak bir şeyi çok iyi anlamak bir şeyi iyi anlamak bir şeyi ters anlamak bir şeyin aslını anlamak bir şeyin gerçekliğini anlamak birbirini yanlış anlamak birini anlamak birini çok iyi anlamak birini tam olarak anlamak birini yanlış anlamak birinin dilinden anlamak birinin duygularını anlamak birinin gizli amacını anlamak birinin halinden anlamak birinin maksadını yanlış anlamak birinin ne mal olduğunu anlamak birinin yapacağı hileyi önceden anlamak birinin yüzüne bakarak ne demek istediğini anlamak çabuk anlamak çok iyi anlamak değerini anlamak demek istediğini anlamak deneyerek anlamak dikiş nakıştan anlamak dilinden anlamak durumu anlamak durumu doğru olarak anlamak duygularını anlamak dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak dünyayı anlamak elde etmek 6. anlamak esasını anlamak eski halini anlamak geç anlamak geleceği anlamak genel fikrini anlamak gerçeği anlamak gereksinmesini anlamak hakkında işin içyüzünü anlamak halden anlamak halini anlamak halini/fikrini anlamak halkı anlamak hanya'yı konya'yı anlamak hastalığını anlamak yeteneğinin kaybı iç yüzünü anlamak içinde ne olduğunu anlamak için içyüzünü anlamak idare edecek kadar anlamak ihtiyacını anlamak ima edilen şeyi anlamak imadan anlamak işin aslını anlamak işin iç yüzünü anlamak işin içyüzünü anlamak işten anlamak iyi anlamak iyice anlamak kalıntılarından eski halini anlamak karine ile anlamak karşı tarafın beyanının doğruluğunu anlamak için yapılmayan denetim kazı koz anlamak kim veya ne olduğunu anlamak koklayarak anlamak kokusundan anlamak konunun en önemli noktasını anlamak konuyu anlamak laf anlamak laftan anlamak leb demeden leblebiyi anlamak lep demeden leblebiyi anlamak maksadı anlamak maksadını anlamak mesajı anlamak meseleyi anlamak müzikten iyi anlamak ne demek istediğini anlamak ne demek istendiğini anlamak ne kastettiğini anlamak ne mal olduğunu anlamak ne olacağını anlamak ne olduğunu anlamak nihayet anlamak nükteden anlamak ölüm sebebini anlamak için cesedi keserek organlarının muayene edilmesi önceden anlamak ruhundan anlamak ruhunu anlamak saatin kaç olduğunu anlamak sırrını anlamak soruşturarak anlamak söz anlamak şakadan anlamak şakayı anlamak tam anlamak tam olarak anlamak tamamen yanlış anlamak tecrübe ile anlamak tecrübelerle hayatı anlamak ters anlamak tersinden anlamak üstü kapalı ifade edileni anlamak vaziyeti anlamak yanıldığını anlamak yanlış anlamak yanlış anlamak (duyulanı) yanlış anlamak ya da yorumlamak yarı anlamak yumurtaların tazeliğini anlamak için ışığa tutmak zihninden geçenleri anlamak zor anlamak

1: 0 ms