• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

almak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

bankacılık

bilişim

dilbilim

fiil / verb

fotoğraf

hekimlik

tiyatro

ALMAK = (almak nedir; almak ne demek; almak İngilizcesi) a) Vergiye tabi olan bir malı ya da bilançoya girecek bir malın mülkiyetini devralmaktır. b) Vergiyle ilgili bir meblağı ilgilisinden tahsil etmektir.

almak = fethetmek [öz Türkçe - eski terim]

almak = iktibas etmek [öz Türkçe - eski terim]

almak = ittihaz etmek [öz Türkçe - eski terim]

almak = ahzetmek [Türkçe - Osmanlıca]

almak = ittihâz etmek [Türkçe - Osmanlıca]

almak = mübâyaa etmek [Türkçe - Osmanlıca]

almak = selb etmek [Türkçe - Osmanlıca]

almak

İngilizce - Türkçe

gökbilim

ilgili sözler / related words

-de rol almak -de yer almak -den almak -den bilgi almak -den bir şeyi hileyle almak -den çok zevk almak -den çok ztevk almak -den ders almak -den haber almak -den haraç almak -den hıncını almak -den ışık almak -den ibret almak -den ilham almak -den intikam almak -den kendini almak -den mektup almak -den öcünü almak -den öç almak -den öç almak için -den önde yer almak -den sonuç almak -den zevk almak -den zorla almak -e doğru yol almak -e karşı kavga vaziyeti almak -e karşı önlem almak -e karşı önlemler almak -e karşı tedbir almak -e karşı yasal önlemler almak -e nişan almak -e örnek almak -ın gönlünü almak -ın kokusunu almak -ın yerini almak -i alaya almak -i almak -i asıl branş olarak almak (üniversitede) -i dikkate almak -i ele almak -i göz önüne almak -i hedef almak -i koruması altına almak -i miras olarak almak -i örnek almak -i satın almak -i üstüne almak -i yardımcı branş olarak almak (üniversitede) -i zapturapt altına almak -in esaslarını ele almak -in hakkında bilgi almak -in kaymağını almak -in kokusunu almak -in nöbetini almak -in öcünü almak -in ölçüsünü almak -in önünü almak -in suçunu üzerine almak -in yerini almak -mek tehlikesini göze almak -nin idaresini almak -nin sorumluluğunu üstüne almak -ye cephe almak -ye karşı tedbir almak -yı alaya almak -yı gırgıra almak -yı göze almak -yı kıtıra almak -yı makaraya almak -yı matrağa almak -yı maytapa almak -yı sarakaya almak -yı tiye almak … puan almak (birini) hacir altına almak abluka altına almak ablukaya almak acele satın almak acısını almak acil durumlarda elde bulundurmak için mal satın almak açığa almak açık artırmada kendi malını geri satın almak açık eksiltme ile satın almak açıkta bir şey almak açıktan açığa almak açıktan almak ad almak adam almak adam almak (işe) aday listesini almak adaylığım geri almak adımını denk almak adımını geri almak adımını tek almak adını almak aferin almak ağaçtan reçine almak ağır eleştiri almak ağır sorumluluk almak ağırdan almak ağırlığını omuzihia almak ağıza almak ağızdan almak ağızla almak ya da dokunmak ağza almak ağzına almak ağzına volta almak ağzına-volta almak ağzından almak ağzından laf almak ağzından lokmasını almak ağzından sır almak ağzından söz almak ağzının ölçüsünü almak ağzının payını almak ağzının tadını almak ah almak ahını almak ailede para harcamalarını kontrol altına almak akıl almak akıl hastalığına müptelâ olan kimseyi tımarhanesine almak hakkındaki mahkeme kararı aklı almak aklını almak aklını basından almak aklını başına almak aklını başından almak aklını başından almak (içki ile) akreditasyon almak akreditif almak aktif hizmete almak aktif ve pasifi devir almak akü almak alacağını almak alacağını geri almak için dava açmak alay etmek alaya almak alaya almak alçaktan almak alçıya almak aldatarak almak aldatıp elinden almak alev almak alivre almak alkış almak alkol almak almak (bir malı bir yerden) almak (görev vs den) almak (görüntü, ses) almak (harcırah vb) almak (hastalık, soğuk) almak (havasını/gazını) almak (huyunu) almak (kart) almak (kilo) almak (köpüğünü, kaymağını) almak (öfke/hınç/öc vb) almak (para) almak (ruhsat- kontrat vb) almak (savaşta) almak (sayı- puan) almak (sinyal vb) almak (tavır) almak (ücret vb) almak (üye) almak (üyeliğe) almak (vaktini) almak (verilen veya gönderilen bir şeyi) almak (verilen ya da önerilen bir şeyi isteyerek) almak (virajı) almak (yiyecek/içecek) almak (yol) almak (yolcu) almak (zaman) almak istemiyorsan hiçbir şey ucuz değildir altına almak alttan almak ambargo altına almak ameliyata almak ameliyatla almak ameliyatla almak (bir organı) ana arıyı kafese almak ana baba duası almak ana branşın yanı sıra ikinci bir branştan ders almak anayasa kaleme almak ani baskınla bir yeri almak ani ve şiddetle hücum ederek almak aniden almak antlaşma kaleme almak aperitif almak approval malı beğenilmediği taktirde geri verilmek şartıyla almak aptes almak ara buhar almak arabasına almak arabasıyla gidip almak arabaya almak arabayı boş vitese almak arabayı boşa almak arabayı geri vitese almak aracı takoza almak aralarına almak arasına almak arasında yer almak araya almak arka saflarda yer almak arkadaşıma bir hediye almak istiyorum arkadaşının öcünü almak arkasına almak arkasını almak artını almak asıl işi ele almak askere almak askıya almak askıya almak (geçici olarak) asmanın yan filizlerini almak asmayı hereğe almak aşağı almak aşağıdan almak aşağıya almak ateş almak ateş altına almak ateş pahasına almak atını almak avans almak avans sayı almak avanta almak avantadan almak avaraya almak avareye almak avcunun içine almak avrat almak avucuna almak avucunun içine almak avuçla almak ayağım denk almak ayağından almak ayağını almak ayağını altına almak ayağını denk almak ayağını tek almak ayağının altına almak ayak ayak üstüne almak ayaklar altına almak ayalini denk almak ayırmak veya almak aylık almak ayna görüntüsü almak aynen almak ayni yardım almak ayraç içine almak ayrıcalıklarını elinden almak ayrılma izni almak ayrıntılarıyla ele almak ayrıntılı olarak ele almak az para almak azizler listesine almak azotunu almak bagaj bileti almak bagajını almak bagajını teslim almak bakıma almak banda almak bandı boşa almak bankadan ipotek karşılığı para almak bankadan kredi almak banyo almak barda sahne almak barış için daha sıkı tedbirler almak baroya almak basında yer almak baskı altına almak başarıdan zevk almak başına belâyı satın almak başına dert almak başını koltuğunun altına almak başkalarından önce satın almak başkalarının yaptıklarından ders almak başkasının arazisinden turb almak hakkı başkasının arazisinden yer kömürü almak hakkı başkasının yaptığını örnek almak başkasının yerini almak başlama izni almak başlangıçta önünü almak başlar almak bedava almak bedava olsa almak bedavaya almak bedduasını almak bedelini vererek geri almak bedelini verip geri almak beğendiğini almak beğenip almak koşuluyla beklemeye almak beklemeye almak (telefonu) belayı satın almak belge almak belirli bir hedefe nişan almak ben göz polikliniğine randevu almak istiyorum benzin almak benzin almak zorunda kaldım besin almak besiye almak beş dakika mola almak beyanat almak biçim almak biçimini almak bildirim almak bilet almak bilgi almak bilgi ve görüşünü almak için yemeğe davet edilmek bilgisayar çıktısı almak bilgisayardan bilgi almak bir ... almak istiyorum bir antlaşma kaleme almak bir birahanenin bira fabrikasına ait olduğu ve kiracı mal sahibinin o fabrikadan bira almak zorunda olduğu sistem bir çekin bedelini almak bir defada satın almak bir dergi almak istiyorum bir dizi hizmet veya ürünü birlikte ortak fiyatla almak bir düşünce almak bir düşüncedir almak bir elle verdiğini öbür elle almak bir etek ve bir bluz almak istiyorum bir gemiyi havuza almak bir geri almak bir gün izin almak bir günlük izin almak bir hal almak bir havayolu şirketinden hizmet almak bir işe gereğinden çok işçi almak bir işi ele almak bir işi gereksiz yere ağırdan almak bir işten olumlu sonuç almak olanaksız diye işten vaz geçmek bir izni yürürlükten kaldırmak, izni geri almak bir kalemtıraş almak istiyorum bir karar hakkında jüri üyelerinin teker teker oyunu almak bir karayolları haritası almak istiyorum bir kasabayı almak bir katakullinin kokusunu almak bir konuda suçu üstüne almak bir müzik aleti almak istiyorum bir nefes almak bir oyuncuyu dışarıya almak bir örnek almak bir parça almak bir politikayı dikkate almak bir programı sonradan yayınlamak üzere banta almak (radyo, tv) bir rehber almak istiyorum bir rezervasyonu garantiye almak için tanınan ödeme süresi bir sayının küpünü almak bir sırrın kokusunu almak bir sigortananı risklerini başka bir sigorta ile güvence altına almak bir silgi almak istiyorum bir skandalın kokusunu almak bir sözlük almak istiyorum bir sürü (şey) almak bir şehir planı almak istiyorum bir şey almak için çıkmak bir şey i birinin elinden zorla almak bir şey için para almak bir şey için ücret almak bir şey yapma riskini göze almak bir şey yapmayı göze almak bir şey yapmayı üzerine almak bir şeyden almak bir şeyden büyük zevk almak bir şeyden dersini almak bir şeyden ibret almak bir şeyden vergi almak bir şeyden zevk almak bir şeye karşı tedbir almak bir şeyi almak bir şeyi aslanın ağzından söküp almak bir şeyi avuçla/kepçeyle almak bir şeyi birinden almak bir şeyi ciddiye almak bir şeyi elde etmek için işi garantiye almak bir şeyi ele almak bir şeyi fenaya almak bir şeyi görmeden satın almak bir şeyi görmeden ve bilmeden satın almak bir şeyi görmeden ya da gözü kapalı satın almak bir şeyi göz önüne almak bir şeyi izinsiz almak bir şeyi kandırarak birinin elinden almak bir şeyi kötüye almak bir şeyi not almak bir şeyi ortaklaşa satın almak bir şeyi satın almak istemek bir şeyin kokusunu almak bir şeyin kokusunu iyi almak bir şeyin ölçüsünü almak bir şeyin sorumluluğunu birinin üzerinden almak bir şeyin sorumluluğunu üzerine almak bir tarihi öne almak bir tazminat almak bir tükenmezkalem almak istiyorum bir uçak bileti satın almak istiyorum bir ulusu egemenliği altına almak bir ürün veya hizmetin üretim ve dağıtımını tekel altına almak için büyük firmaların gizli veya açık anlaşma yapmaları bir yerden satın almak bir yere gitmek üzere bilet almak bir yere nişan almak bir yerin kontrolünü ele almak bir yiyecekten almak bir yudum almak bir zarf almak istiyorum biraz döviz almak istiyorum biraz masrafı göze almak birden alev almak birer birer almak birinci elden satın almak birinci sırada yer almak birinden bilgi almak birinden cevap almak birinden ders almak birinden haber almak birinden hıncını almak birinden öc almak birinden öcünü almak birinden para cezası almak birinden tazminat almak birinden ücret almak birinden zorla almak birinden zorla para almak birine karşı cephe almak birine karşı kavga durumu almak birine karşı zıt vaziyet almak birine üst baş satın almak birini alaya almak birini almak için araba vb'yi durdurmak birini arabasına almak birini avucunun içine almak birini disiplin altına almak birini evine almak birini görevden almak birini gözaltına almak birini hafife almak birini için bütün tehlikeleri göze almak birini işe almak birini kafaya almak birini kara listeye almak birini kendine örnek almak birini kollarına almak birini koruması altına almak birini örnek almak birini rehine almak birini sıcak takibe almak birini uşaklığa almak birinin ağzından sır almak birinin aklını başından almak birinin bacağını cebire içine almak birinin davranışlarını örnek almak birinin ekmeğini elinden almak birinin elinden bir şeyi zorla almak birinin gönlünü almak birinin isteklerini dikkate almak birinin işini veya şirketteki hissesini satın almak birinin öcünü almak birinin öğüdünü almak birinin ölçüsünü almak birinin parasını almak birinin vaktini almak birinin yanında yer almak birinin yerini almak birinin yokluğunda idareyi ele almak birinin yöntem ve davranışını örnek almak birisinden öcünü almak birisine karşı cephe almak birisini arabasına almak birisinin hayatına kıymak için tertibat almak birkaç antibiyotik almak istiyorum birkaç gün için izin almak bol bol veya çokça almak borca almak borcu teminat altına almak borç almak borç para almak borça almak borçlunun malını satıp parasını almak borçlunun mallarım satıp parasını almak boş almak boşa almak boşa almak (vitesi) boşluğunu almak boştaki topu almak için yapılan faul boşunu almak bot almak istiyorum boy almak boy aptesti almak boydan almak boyun eğdirmek amacıyla ani tedbirler almak boyunduruğu altına almak boyunduruk altına almak boyunun ölçüsünü almak bölgesi içine almak bölgeyi emniyete almak bölgeyi emniyeti almak bu kitapları almak istiyorum bulgu belgesini almak bunu almak istiyorum bunun için bir kutu almak mümkün mü

1: 2 ms