• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sanmak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım 2

eşdizim / collocation

SANMAK = (sanmak nedir; sanmak ne demek; sanmak İngilizcesi) 1. Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, olabileceğine daha çok inanmak, zannetmek, zanneylemek: «Babam, hiç hoşnut olmadığımı, beni yine sevindiremediğini sandı.» -A. Ağaoğlu. 2. Gibi gelmek, farz etmek: «Bu hareketimi tamamıyla histen gelen bir şey sandı.» -P. Safa. 3. Bir şey veya kimsenin ... olduğunu düşünmek: «Doktor Sevim, hastayı ilk gördüğü an kendinde değil sanmıştı.» -A. İlhan.

SANMAK = (sanmak nedir; sanmak ne demek; sanmak İngilizcesi) 1. İstemek, dilemek. 2. Düşünmek, tasavvur, teemmül ve mülâhaza etmek. 3. Şüphelenmek, tereddüt etmek.

sanmak = zannetmek [öz Türkçe - eski terim]

sanmak = ihtimal vermek [Türkçe - Osmanlıca]

sanmak = zannetmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms