• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eylemek

Türkçe - İngilizce

EYLEMEK = (eylemek nedir; eylemek ne demek; eylemek İngilizcesi) 1. Bir kişiden veya bir şeyden yoksun bırakmak: «Yurdumdan yuvamdan eyledi beni / Yârsız dünya malı bana pul gibi» -Âşık Veysel. 2. (yar) Etmek, yapmak: «Arap atlar yakın eyler ırağı.» -Dadaloğlu.

EYLEMEK = (eylemek nedir; eylemek ne demek; eylemek İngilizcesi) 1. Yapmak, inşa etmek, imâl etmek. 2. Yaratmak. 3. Demek, buyurmak, söylemek. 4. Nasbetmek, tayin etmek.

EYLEMEK = (eylemek nedir; eylemek ne demek; eylemek İngilizcesi) 1. Yufka açmak. 2. Ekmek yapmak. 3. Karıştırmak, yoğurmak.

EYLEMEK = (eylemek nedir; eylemek ne demek; eylemek İngilizcesi) Ham deriyi işlemek, deriyi sumaklamak.

EYLEMEK = (eylemek nedir; eylemek ne demek; eylemek İngilizcesi) I. Temel anlamı: 1. Kılgılı etkinlik, etkin olmak. 2. Bir şeyi gerçekleştirmek ya da değiştirmek üzere bilinçli istenç edimi; bir ereğe yönelmiş bilinçli bir etkinlik. (Her türlü otomatik tepki ve sürüklenişin karşıtı.) II. Aşamalarına göre: 1. Üzerinde düşünmeden içgüdüyle yapılan, ama "ben"le belirlenmiş, ereğinin bilincinde olan eyleme. 2. Bir erek güden usa uygun eyleme. 3. İçgüdü, erek ya da ilgilerle (çıkarlarla) belirlenmiş eylemin karşıtı olarak, koşulsuz olanla belirlenmiş eylem. (Ör. ahlaksal eylem.) III. Yönüne göre: Eylemle ortaya çıkan değişmenin dış ya da iç dünyaya ilişkin oluşuna göre: 1. dış, 2. iç eylem olarak ayrılır.

EYLEMEK = (eylemek nedir; eylemek ne demek; eylemek İngilizcesi) Un yapılan buğday ve diğer tahılları kalburlayıp kesmüğünü ayırmak.

eylemek = değerlendirmek [Osmanlıca - Türkçe]

eylemek = görmek [Osmanlıca - Türkçe]

eylemek = saymak [Osmanlıca - Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms