• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yatmak

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

eylem / verb

eylem / verb – US vulgar slang

fiil / verb

kaba söz / vulgar slang

parçalı eylem / phrasal verb

YATMAK = (yatmak nedir; yatmak ne demek; yatmak İngilizcesi) 1. Bir yere veya bir şeyin üzerine boylu boyunca uzanmak: «Dörtnal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak.» -N. Hikmet. 2. Uyumak veya dinlenmek için yatağa girmek. 3. Yatay veya yataya yakın bir duruma gelmek, eğilmek: Rüzgârdan bütün ekinler yattı. Gemi sağa yattı. 4. Hastalık sebebiyle yatakta kalmak: «Gün geçmeden bronşiti, çarpıntısı tutar; yatak yorgan yatar.» -S. M. Alus. 5. Geceyi geçirmek üzere bir yerde kalmak: Bu gece nerede yatacağız? «Tavuk pazarındaki handa yatmakta devam ediyor.» -M. Ş. Esendal. 6. Boş yere beklemek: Mallar depoda yatıyor. 7. İşlemez, çalışmaz durumda kalmak: Gemi limanda yatıyor. 8. Bir özellik kazanmak için bir şeyin içinde beklemek: Turşu sirkede yatıyor. 9. Belli bir süreyi cezaevinde geçirmek. 10. Ölü gömülmüş olmak: «Mezarlık servilerinin altında ninelerim, teyzelerim yatarlardı.» -Halikarnas Balıkçısı. 11. Düz bir duruma gelmek, düzleşmek: Kumaş iyice ütülenince yattı. 12. (-le) Cinsel ilişkide bulunmak. 13. Bir düşünceyi veya bir öneriyi benimsemek, razı olmak. 14. Heves etmek, eğilmek: «Çalı süpürgelerinin kırmızı çiçeklerindeki bal kokusuna yatmışlardı.» -S. F. Abasıyanık. 15. mec. Bulunmak, var olmak: «Her ayrıcalık hevesinin kökeninde bir kompleks, bir göstermecilik duygusu yattığı görülür.» -H. Taner. 16. tkz. Olumsuz veya başarısız bir sonuç almak: Takım bu sezon yattı. 17. hlk. İşsiz kalmak, çalışmamak.

YATMAK = (yatmak nedir; yatmak ne demek; yatmak İngilizcesi) 1. Yatay bir yerde durmak, bulunmak. 2. Yatışmak, sükûnet bulmak.

YATMAK = (yatmak nedir; yatmak ne demek; yatmak İngilizcesi) Loğusa olmak.

1: 0 ms