• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

etmek

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

-a göre hareket etmek (plan) -a ihanet etmek -a itimat etmek -a tecavüz etmek -de ikamet etmek -de inat etmek -de kusur etmek -de sıkı çalışmaya devam etmek -de tanıklık etmek -de tereddüt etmek -den alışveriş etmek -den daha fazlasını teklif etmek -den daha fazlasını teklif etmek (artırmada) -den endişe etmek -den etmek -den feragat etmek -den haberdar etmek -den hayran hayran söz etmek -den hiddetle şikâyet etmek -den iktibas etmek -den istifa etmek -den istifade etmek -den kâr elde etmek -den kâr etmek -den kendini mahrum etmek -den mahrum etmek -den nafakasını temin etmek -den nefret etmek -den rica etmek -den sıyrılmak için mücadele etmek -den söz etmek -den şikâyet etmek -den şüphe etmek -den tasarruf etmek -den terekküp etmek -den teşekkül etmek -den vazgeçeceğine dair yemin etmek -den zarar etmek -dığı teklif etmek -dığından şüphe etmek -dığını temin etmek -e adaylığını teklif etmek -e akın etmek -e aldırış etmek -e ateş etmek -e başkanlık etmek -e cüret etmek -e çok itimat etmek -e çok tesir etmek -e dalkavukluk etmek -e davet etmek -e delalet etmek -e desteklik etmek -e devam etmek -e dikkat etmek -e emniyöt etmek -e empoze etmek -e eşlik etmek -e etki etmek -e gark etmek -e gölge etmek -e göre hareket etmek -e hak iddia etmek -e hakaret etmek -e haksızlık etmek -e hareket etmek -e havale etmek -e hayret etmek -e hizmet etmek -e hücum etmek -e iftira etmek -e ihanet etmek -e ikna etmek -e ilave etmek -e ilave olarak inşa etmek -e iltihak etmek -e iltimas etmek -e intibak etmek -e isyan etmek -e işaret etmek -e iştirak etmek -e ithaf etmek -e itimat etmek -e itiraz etmek -e kanalize etmek -e karşı mukavemet etmek -e karşı mücadele etmek -e karşı sigorta etmek -e kaş göz etmek -e kızıp itiraz etmek -e komuta etmek -e mal etmek -e muamele etmek -e muhalefet etmek -e mukabele etmek -e mukavemet etmek -e muziplik etmek -e müdahale etmek -e müracaat etmek -e nezaret etmek -e riayet etmek -e savaş ilan etmek -e sevk etmek -e siper etmek -e tahammül etmek -e tahsis etmek -e tanıklık etmek -e tayin etmek -e tecavüz etmek -e telefon etmek -e tenezzül etmek -e tercüme etmek -e terfi etmek -e tesir etmek -e teslim etmek -e teşebbüs etmek -e teşekkür etmek -e teşvik etmek -e veda etmek -e vekâlet etmek -e yardım etmek -e yargıçlık etmek -e yürüyerek eşlik etmek -ı ameliyat etmek -ı imza etmek -ı kabul etmek -ın adına hareket etmek -ın babası olduğunu kabul etmek -ın cenahını kuşatmak ya da tehdit etmek -ın tepesini tıraş etmek -ın üstünlüğünü kabul etmek -i alt etmek -i apar topar terk etmek -i bertaraf etmek -i beyan etmek -i çok arzu etmek -i daha üstün göstermeye hizmet etmek -i dava etmek -i garanti etmek -i hak etmek -i iddia etmek -i ifade etmek -i ifşa etmek -i ihbar etmek -i ihtar etmek -i ikna etmek -i istismar etmek -i işaret etmek -i kabul etmek -i kast etmek -i mahkûm etmek -i paramparça etmek -i parmağıyla işaret etmek -i protesto etmek -i sinir etmek -i takdir etmek -i talan etmek -i tarif etmek -i teklif etmek -i telafi etmek -i temin etmek -i tercih etmek -i ziyaret etmek -ile kavga etmek -in adına hareket etmek -in duygularına hitap etmek -in etkisi altında kalarak hareket etmek -in geleceğini garanti etmek -in istekleri doğrultusunda hareket etmek -in lehinde ifade etmek -in sonuna kadar idare etmek -in tahmin etmek -in taklidini yaparak alay etmek -in üzerine yemin etmek -in zararını telafi etmek -ini istismar etmek -le temas etmek -lık etmek -mak için her şeyi feda etmek -maya yardım etmek -mekle aptallık etmek -mekle iyi etmek -memeye ikna etmek -memezlik etmek -meye cüret etmek -meye ikna etmek -meyi çok arzu etmek -sız idare etmek -sız idare etmek zorunda kalacağız -siz idare etmek -ya akın etmek -ye ateş etmek -ye başkanlık etmek -ye devam etmek -ye dikkat etmek -ye doğru hareket etmek -ye hareket etmek -ye karşı ikaz etmek -ye razı etmek -ye tercih etmek -ye tetbessüm etmek -ye vasiyet etmek -ye yaylım ateş etmek -yı bahane etmek -yı dava etmek -yi altüst etmek -yi elde etmek için çalışmak -yi itiraf etmek -yi kabul etmek -yi merak etmek -yi suiistimal etmek -yi takdir etmek -yi talep etmek -yi temsil etmek -yi tercih etmek -yi terk etmek -yi ziyaret etmek istiyorum (korkutarak) tehdit etmek (şirket sermayesi) taahhüt etmek 1994'ü aile yılı ilan etmek abandone etmek abesle iştigal etmek ablalık etmek abluka etmek aboneliği iptal etmek aborda etmek abosa etmek absorbe etmek abuk sabuk laflar etmek abuse etmek acaba mı diye merak etmek acele etmek acele etmek yanlış olur acele hareket etmek acele ile hareket etmek aceleyle ikna etmek acemice tamir etmek acemice ve geçici olarak tamir etmek acemilik etmek acısına iştirak etmek acısını telafi etmek acısıyla tatlısıyla kabul etmek acil durumda yardım etmek acil durumlarda uçağı terk etmek için kullanılan şişirilebilen kayma pisti aç gözlülük etmek açgözlülük etmek açığa vurmaya mecbur etmek açık artırmaya davet etmek açık arttırmada fiyat teklif etmek açık bir şekilde ifade etmek açık etmek açık gözlülük etmek açık ve kesin bir biçimde ifade etmek açık ve kesin ifade etmek açıkça hakaret etmek açıkça inkâr etmek açıkça itiraf etmek açıkgözlük etmek açıkgözlülük etmek açıklamayı kabul etmek açıkta mayna etmek açıktan açığa hareket etmek adadan adaya seyahat etmek adalete teslim etmek adam etmek adam tayin etmek (bir işe) adapte etmek aday olmayı kabul etmek âdet etmek adım adım takip etmek adımına dikkat etmek adına hareket etmek adına izafeten inşa etmek adından söz etmek adını anons etmek adını etmek adsorbe etmek af ilan etmek afaroz etmek afine etmek afişe etmek afişlerle ilan etmek aforoz etmek aganta etmek agrandize etmek ağabeylik etmek ağaç etmek ağaçları yok etmek ağalık etmek ağanda etmek ağır ağır takip etmek ağır basıp ikna etmek ağır hareket etmek ağırlığınca altın etmek ağız birliği etmek ağız dalaşı etmek ağız kalabalığı etmek ağız kavgası etmek ağızbirliği etmek ağızlara sakız etmek ağlayarak şikâyet etmek ah etmek ahbaplık etmek ahlak hocalığı etmek ahlaksızlık etmek ahmaklık etmek ahşap direklerle tahkim etmek ahzukabz etmek ajite etmek ajuste etmek akdetmek ve tevdi etmek akıl etmek akıl hocalığı etmek akıllılık etmek akılsızca hareket etmek akılsızlık etmek akın etmek akit hükümlerini ihlal etmek akit koşullarını ihlal etmek akit şartlarını ihlal etmek akord etmek akort etmek akort etmek (çalgıyı) akoz etmek akrabalık iddia etmek akredite etmek aksi tesir etmek aksi yönde hareket etmek aksilik etmek aksine hareket etmek aksine ikna etmek aksini iddia etmek aksini ispat etmek akşamı etmek aktarma etmek aktive etmek aktörlük etmek alabanda etmek alabora etmek alacağı veya borcu başkasına havale etmek alacağını başka birine havale etmek alakadar etmek alâkası olmıyan bir davada taraflardan birine yardım etmek suçu alan talan etmek alarga etmek alaşağı etmek alavere etmek alay etmek alay etmek alaya almak alaycı iltifat etmek alayına iltihak etmek alçaklık etmek aldatmak ya da oyalamak için kaçamaklı laflar etmek aldırış etmek alelacele bir ev inşa etmek âleme maskara etmek alenen iftira etmek alenen itham etmek alet etmek aleyhte ceryan etmek alım satım fiyatını tespit etmek alım satıma aracılık etmek alınan talimatı kelime kelime tekrar etmek alış veriş etmek alışkanlık elde etmek alışkanlık peyda etmek alışveriş etmek alışveriş etmek (pazarda) alkışlarla ilan etmek allah'a dua etmek allah'a havale etmek allah'a tevekkül etmek allaha emanet etmek allaha iman etmek allak bullak etmek allem edip kallem edip elde etmek allem etmek kallem etmek allem kallem etmek almamazlık etmek almaya ikna etmek almayınca boş koyup tekrar vira etmek alov etmek alt etmek alt üst etmek altı okka etmek altın adını bakır etmek altın tasarruf etmek altına etmek altını imza etmek altüst etmek altüst etmek (bir yeri) altüst etmek (toprağı) altüste etmek amaca hizmet etmek amacımız memnun etmek amacımız size doğru muamele etmek amacına hizmet etmek amacını belli etmek ambale etmek amcalık etmek amel etmek ameliyat etmek amerikalı gibi hareket etmek amir gibi hareket etmek amirlerine itaat etmek amorti etmek amortise etmek amortize etmek amplifiye etmek analık etmek analiz etmek analiz etmek (cümle) anasından doğduğuna pişman etmek anayasa hükümlerini ihlal etmek anayasal düzeni tesis etmek anayasayı kabul etmek ancak idare etmek and nail canını dişine takarak mücadele etmek angaje etmek ani hareket etmek ani olarak terk etmek ani ve hızlı hareket etmek aniden hareket etmek anime etmek ankre etmek anladığı dilden muamele etmek anlam ifade etmek anlaşma hükümlerini ihlal etmek anlaşma koşullarını ihlal etmek anlaşma maddelerini kabul etmek anlaşma şartlarını ihlal etmek anlaşmayı ihlal etmek anlaşmayı kabul etmek anlaşmazlığın sonuçlandığını kabul etmek annelik etmek anodize etmek anons etmek anonse etmek ant etmek antrene etmek antrene etmek (bir takımı) antrenörlük etmek apaçık belli etmek aplike etmek aptalca cömertlik etmek aptalca hareket etmek aptallık etmek ar etmek ara vermeden devam etmek araba kullanırken size müdahale etmek istemem arabozanlık etmek arabuluculuk etmek aracılık etmek araçlık etmek aralık etmek aranan birini anons etmek aranje etmek ararken altüst etmek araştırmadan kabul etmek araştırmadan ve olduğu gibi kabul etmek arayan kimseye telefon etmek arayarak bir şeyi kontrol etmek arazileri ferağ ve temlik etmek araziye tecavüz etmek araziyi ıslah etmek araziyi tescil etmek arızalı bir silahı faal etmek arkada seyahat etmek arkadaş olarak kabul etmek arkadaşlığa kabul etmek arkadaşlık etmek arkasına imza etmek arma etmek armağan etmek armonize etmek aromatize etmek arsızlık etmek artırmak veya amplifiye etmek arz etmek arz ve teklif etmek arzı endam etmek arzı maksimize ve fiyatı minimize etmek arzu etmek asalaklık etmek asarak idam etmek asayişi ihlal etmek asidifiye etmek asilik etmek asimile etmek asit ilave etmek askerden tecrit etmek askeri hizmete mecbur tutmak, müsadere etmek askerliğe mecbur etmek askerlik etmek aspire etmek aşağı yukarı hareket etmek aşamalı olarak yok etmek aşığını terk etmek aşık etmek âşıktaşlık etmek

1: 3 ms