• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ettirmek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1037

eylem / verb

fiil / verb – grammar

ETTİRMEK = (ettirmek nedir; ettirmek ne demek; ettirmek İngilizcesi) Etme işini yaptırmak.

ETTİRMEK = (ettirmek nedir; ettirmek ne demek; ettirmek İngilizcesi) Hayvanı sağmadan önce yavrusuna az emdirmek.

ilgili sözler / related words

aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum acele ettirmek alanında biletini vize ettirmek alıcıyı hareket ettirmek alıcıyı hareket ettirmek (sinema) arabayı hareket ettirmek aşağı yukarı hareket ettirmek bağlılık yemini ettirmek beraat ettirmek beraet ettirmek bileti kontrol ettirmek bir evi çabucak inşa ettirmek bir hakkın konusu olan alacağı tediye ettirmek suretiyle nakit haline sokmak bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek bir memura sadakat yemini ettirmek bir pazarlığı kabul ettirmek bir pazarlığı kendi çıkarına uygun olarak kabul ettirmek bir şeyi birine hile ile kabul ettirmek bir şeyi birine zorla kabul ettirmek bir şeyi birinin kafasına dank ettirmek bir şeyi devam ettirmek bir şeyi tekrar tekrar söyleyerek ya da zorla kabul ettirmek bir şeyi zorla kabul ettirmek bir üst sınıfa terfi ettirmek (öğrenciyi) bir yöne doğru hareket etmek ya da ettirmek bir zamandan/yerden başkasına intikal ettirmek birine bir şeyi tekrar elde ettirmek birine bir şeyi zorla kabul ettirmek birine isteğini kabul ettirmek birine kendini zorla kabul ettirmek birine yemin ettirmek birini acele ettirmek birini terfi ettirmek birinin içini rahat ettirmek biriyle iyi ilişkileri devam ettirmek çaba harcayarak bitirmek ya da kabul ettirmek çaba harcayarak kabul ettirmek çaktırmadan kabul ettirmek çark ettirmek dans ettirmek değerinden düşük sigorta ettirmek devam ettirmek dikkatle hareket ettirmek dikte ettirmek dünyadan nefret ettirmek düşüncelerini kabul ettirmek el sallayarak hareket ettirmek empoze ettirmek ettirmek (yemi) ettirmek (yemin) evimi ipotek ettirmek istiyorum fahişelik etmek ya da ettirmek fahişelik ettirmek farz ettirmek firma kurmak ve tescil ettirmek geri hareket ettirmek gevezelik yaparak bezdirmek veya canına tak ettirmek göç ettirmek görüşünü kabul ettirmek gücünü devam ettirmek hareket ettirmek hastasıyla temasını devam ettirmek (doktor) havayla temas ettirmek hayatı eskisi gibi devam ettirmek hayatı idame ettirmek hayatını sigorta ettirmek hayret ettirmek hedefe isabet ettirmek hedefe yeterli miktar mermi isabet ettirmek helezon yol üzerinde uçağı hareket ettirmek hem gidiş hem de dönüş için sigorta ettirmek her iki yöne hareket ettirmek hile ile kabul ettirmek hilesinden dolayı diğer bir kimseye karşı mesul olan kimse kendisini tazmin ettirmek hususunda sözleşme yapmaz hileyle kabul ettirmek ibaset ettirmek icap ettirmek içine nüfuz ettirmek içini rahat ettirmek idame ettirmek idare ettirmek idman ettirmek iflas ettirmek ikamet ettirmek iktiza ettirmek ilan ettirmek ile iletişimi devam ettirmek incil üzerine yemin ettirmek infilak ettirmek inhiraf ettirmek inkılâp ettirmek inkişaf ettirmek inşa ettirmek intibak ettirmek intikal ettirmek iptal ettirmek isabet ettirmek isabet ettirmek (hedefe) iskân ettirmek ispatsız olarak kabul ettirmek istifrağ ettirmek istimlak ettirmek istinat ettirmek istirahat ettirmek istop ettirmek isyan ettirmek işi devam ettirmek işi devam ettirmek (birisi yokken onun yerine) iştirak ettirmek itaat ettirmek ittifak ettirmek iyi bir işi devam ettirmek kabul ettirmek kabul ettirmek (bir fikri) kabul ettirmek (fikri) kabul ettirmek (otoritesini) kabul ettirmek (öneriyi) kafasına dank ettirmek kâr ettirmek kaslarını hareket ettirmek kefalet ödeyerek tahliye ettirmek kefalet vererek tahliye ettirmek kefaletle tahliye ettirmek kendi fikrini kabul ettirmek kendini birine zorla kabul ettirmek kendini kabul ettirmek kendini zorla kabul ettirmek kendisiyle alay ettirmek kimseye söylemeyeceğine dair birine yemin ettirmek kimseye söylemeyeceğine yemin ettirmek krankla hareket ettirmek kumarda kasayı iflas ettirmek kumarhaneyi iflas ettirmek manivela ile hareket ettirmek mektuplaşmayı devam ettirmek metni ekranda hareket ettirmek muayene ettirmek muharebede irtibatı temin ettirmek nefret ettirmek niçin iptal ettirmek istediğinizi sorabilir miyim noterde tasdik ettirmek oyunu devam ettirmek öne sürülen koşulları kabul ettirmek önyargıyla hareket ettirmek patent tescil ettirmek pazarlığı kendi lehine kabul ettirmek pazarlıkta kendi fiyatını kabul ettirmek perhiz ettirmek pes ettirmek rahat ettirmek rezerve ettirmek ricat ettirmek saatimi tamir ettirmek istiyorum senedi protesto ettirmek sınırlamaları idame ettirmek sigorta ettirmek siloya alarak tahammür ettirmek sirayet ettirmek sirküle ettirmek sonucun kötü olacağını bile bile bir işi devam ettirmek stop ettirmek stop ettirmek (motoru) tahakkuk ettirmek tahliye ettirmek talim ettirmek talim ettirmek (askeri) tam isabet ettirmek tamir ettirmek tasdik ettirmek taşı hareket ettirmek tazmin ettirmek tebarüz ettirmek tecil ettirmek tedavül ettirmek tehditle kabul ettirmek tekemmül ettirmek temas ettirmek temas ve irtibatı devam ettirmek tercüme ettirmek terfi ettirmek teşekkül ettirmek tetkik ettirmek uçağı hareket ettirmek için tow bar'ın tutturulduğu/bağlandığı uçak yapısındaki halka veya kanca uçuşumu iptal ettirmek istiyorum uçuşumu teyit ettirmek zorunda mıyım unutmamak için bir işi devam ettirmek uydurma kanıtlarla suçsuz bir kişiyi suçlu göstermek ya da mahkûm ettirmek uydurma kanıtlarla suçsuz birini suçlu göstermek ya da mahkûm ettirmek üstünlüğünü kabul ettirmek üvendireyle hareket ettirmek varlığını fark ettirmek yalan yere yemin ettirmek yarış ettirmek yasa yolu ile tahliye ettirmek yasal statüsünü devam ettirmek yavaş yavaş hareket ettirmek yemin ettirmek yemin ettirmek (mahkemede doğruyu söylenmesi için) yüreğini cız ettirmek yüzerken başı aşağı, yukarı hareket ettirmek zihnini rahat ettirmek zorla kabul ettirmek zorla kabul ettirmek (otoritesini)

1: 0 ms