• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

olmak

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

olmak = vuku bulmak [öz Türkçe - eski terim]

olmak = cereyân etmek [Türkçe - Osmanlıca]

olmak = sübût bulmak [Türkçe - Osmanlıca]

olmak = tekevvün etmek [Türkçe - Osmanlıca]

olmak = vâki' olmak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms