• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

marka

Türkçe - İngilizce

biyoloji

ormancılık

MARKA = (marka nedir; marka ne demek; marka İngilizcesi) 1. Pazara gönderilen malların sarmalaçlarına konulan belit. 2. Resim ya da harfle yapılan işaret. 3. Bilet ya da para yerine kullanılan maden ya da başka bir özdekten yapılı gereç.

MARKA = (marka nedir; marka ne demek; marka İngilizcesi) Bir ticaret eşyası ya da malın belirli bir işletmede yapılmış olduğunu göstermek ve bunları başka işletmelerce yapılan benzerlerinden ayırmak için, bu mal ve özdek üzerine konulan özel ad, resim, damga ve benzeri gibi ayırıcı simgeler.

MARKA = (marka nedir; marka ne demek; marka İngilizcesi) Kullanımı ve kiralanması vergiye tabi olan, bir ürünün ait olduğu firmayı gösteren isim ya da işarettir.

MARKA = (marka nedir; marka ne demek; marka İngilizcesi) 1. Resim veya harfle yapılan işaret. 2. Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça. 3. Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret. 4. mec. Tanınmış ürün, saygın kişi vb.

MARKA = (marka nedir; marka ne demek; marka İngilizcesi) 1. Satağa gönderilen malların sarmalaçlarına konulan belit. 2. Resim ya da harfle yapılan işaret. 3. Bilet ya da para yerine kullanılan maden ya da başka bir özdekten yapılı gereç.

MARKA = (marka nedir; marka ne demek; marka İngilizcesi) 1. Sırmalı yelek. 2. Ceket.

MARKA = (marka nedir; marka ne demek; marka İngilizcesi) At arabasının oku.

MARKA = (marka nedir; marka ne demek; marka İngilizcesi) Bir işletmenin yaptığı malları ya da ürettiği ürünleri, başkalarının mallarından ayırmak amacıyla malın ya da sarmalacın üzerine konulan özel im.

MARKA = (marka nedir; marka ne demek; marka İngilizcesi) Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret.

marka = belik [eski terim - öz Türkçe]

marka = bellik [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms