• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kullanmak

Türkçe - İngilizce

bilişim

madencilik

KULLANMAK = (kullanmak nedir; kullanmak ne demek; kullanmak İngilizcesi) 1. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak: «Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?» -H. C. Yalçın. 2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak: «Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa biz de sizi öyle kullanacağız.» -H. E. Adıvar. 3. İşletmek, değerlendirmek: Parasını ticarette kullanmak. 4. (nsz) Giymek, takmak: Hiç yağmurluk kullanmazdı. 5. (nsz) Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek. 6. (nsz) Kelimeyi yazmak, söylemek: «Lakırtılarında çok kere çifter çifter kelimeler kullanırdı ki bunlar bazen manayı değiştirir.» -A. Ş. Hisar. 7. Harcamak, sarf etmek: «Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı.» -P. Safa. 8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek: «Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar. Bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar!» -A. İlhan. 9. Araç veya aleti işletmek, yönetmek: «Nitekim çocuklarımın bile kullandıkları hesap makineleri, bunların küçük modelleridir.» -B. Felek. 10. mec. Bir şeyin gereklerini yerine getirmek.

KULLANMAK = (kullanmak nedir; kullanmak ne demek; kullanmak İngilizcesi) Bir kimseden cinsel yönden faydalanmak.

kullanmak = istimal etmek [öz Türkçe - eski terim]

kullanmak = isti'mâl etmek [Türkçe - Osmanlıca]

kullanmak = ittihâz etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms