• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dispose

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9576

biyoloji

DISPOSE = [di'spouz] verb
1 (of) kurtulmak, başından atmak
İngilizce örnek : Where can we dispose of this rubbish?
Türkçe çevirisi : Bu çöpü nereye atabilirim?
İngilizce örnek : How can I dispose of these old newspapers?
Türkçe çevirisi : Bu eski gazetelerden nasıl kurtulabilirim?
İngilizce örnek : The police don't know how they disposed of the body.
Türkçe çevirisi : Cesedi nasıl başlarından attıklarını polis bilmiyor.
2 düzenlemek, yerleştirmek
İngilizce örnek : Some pieces of sculpture were tastefully disposed about the park.
Türkçe çevirisi : Birkaç heykel parka zevkli bir şekilde yerleştirilmişti.
İngilizce örnek : The engines can be disposed radially round the crankshaft.
Türkçe çevirisi : Motorlar krank milinin çevresinde radyal olarak yerleştirilebilir.

DISPOSE = dispose nedir; dispose ne demek; dispose Türkçesi; dispose nasıl okunur, okunuşu /di'spouz/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms