• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

head

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 288

ana kullanım 01

01. baş 02. kafa 03. kelle 04. saksı 05. ser

ana kullanım 02

01. başa benzer şey

ana kullanım 03

01. tepe 02. doruk 03. zirve 04. şahika 05. üst kısım

ana kullanım 04

01. baş yer 02. baş taraf 03. ön taraf 04. yukarı taraf 05. uç kısım 06. uç kısmı 07.

ana kullanım 05

01. saç 02. baştaki saç

ana kullanım 06

01. tura 02. baş imgesi 03. paranın resimli tarafı 04. metal paranın resimli yüzü

ana kullanım 07

01. baş 02. başkan 03. reis 04. şef 05. amir 06. önder 07. lider 08. bey 09. kolbaşı 10. şeyh

ana kullanım 08

01. başkanlık 02. reislik 03. şeflik 04. amirlik 05. önderlik

ana kullanım 09

01. beyin 02. akıl 03. kafa 04. zekâ 05. zihin 06. karın

ana kullanım 10

01. yetenek 02. kabiliyet

ana kullanım 11

01. tane 02. adet 03. baş 04. diş

ana kullanım 12

01. adam başı 02. kişi başı 03. kişi

ana kullanım 13

01. konu 02. mevzu

ana kullanım 14

01. bölüm 02. fıkra 03. madde 04. fasıl 05. bap

ana kullanım 15

01. kategori

ana kullanım 16

01. en buhranlı nokta 02. en had devre

ana kullanım 17

01. soğukkanlılık 02. itidal

ana kullanım 18

01. başa koymak 02. başına geçirmek

ana kullanım 19

01. geçmek 02. üstün olmak 03. önde gelmek 04. birincisi olmak 05. başında gelmek

ana kullanım 20

01. başı çekmek 02. önden gitmek 03. başında olmak 04. başında yürümek

ana kullanım 21

01. öncülük yapmak 02. lider olmak 03. baş olmak 04. başkan olmak

ana kullanım 22

01. yönetmek 02. başkanlık etmek 03. başkanlık yapmak 04. idare etmek 05. başında olmak

ana kullanım 23

01. yöneltmek 02. yönlendirmek 03. belli bir yöne doğru çevirmek 04. belli bir yöne doğru sürmek 05. bir yöne doğru hareket ettirmek

ana kullanım 24

01. başlık oluşturmak 02. başta olmak

ana kullanım 25

01. gelişmek 02. serpilmek

ana kullanım 26

01. gitmek 02. yönelmek 03. yönlenmek 04. yollanmak 05. başını çevirmek 06. doğru gitmek 07. yol almak 08. sürüklenmek 09. başı bir tarafa doğru olmak 10. başı çevrili olmak 11. bir yöne doğru hareket etmek

ana kullanım 27

01. baş 02. başa ait 03. baş ile ilgili

ana kullanım 28

01. ana 02. birinci 03. en önemli

ana kullanım 29

01. baş 02. şef ile ilgili

ana kullanım 30

01. önde 02. baştaki 03. başta olan 04. baş tarafta bulunan

ana kullanım 31

01. önden gelen 02. önden esen 03. karşıdan gelen 04. karşıdan esen

anatomi

01. kemik başı 02. om 03. omaca

argo

01. keş 02. hapçı 03. madde bağımlısı 04. uyuşturucu kullanıcısı

argo 2

01. düşkün 02. hasta 03. meraklı

argo 3

01. saksafon 02. oral seks

basım

01. başlık 02. manşet 03. serlevha 04. büyük manşet

bitkibilim 1

01. baş 02. tepe 03. göbek 04. kelle 05. top 06. yoğun yaprak kümesi 07. ağacın yapraklı kısmı

bitkibilim 2

01. ekin başı 02. başak

bitkibilim 3

01. çiçek başı

bitkibilim 4

01. tepesini budamak 02. tepesini kesmek 03. başını kesmek 04. budamak

bitkibilim 5

01. uç vermek 02. baş bağlamak 03. baş vermek 04. başak bağlamak 05. başaklanmak

bitkibilim 6

01. olgunlaşmak 02. yetişmek

coğrafya 1

01. burun 02. dağlık burun

coğrafya 2

01. kaynak 02. memba 03. menba 04. pınar başı 05. su başı

coğrafya 3

01. doğmak 02. çıkmak 03. meydana çıkmak

denizcilik 1

01. pruva 02. prova 03. geminin baş tarafı 04. geminin burun kısmı

denizcilik 2

01. seren yakası 02. çördek yakası 03. miyama yakası 04. çördek 05. pik yakası

denizcilik 3

01. gemi direğinin uç kısmı

denizcilik 4

01. mandar köşesi

denizcilik 5

01. tuvalet 02. gemi tuvaleti

denizcilik 6

01. başını çevirmek 02. abramak 03. dümen kullanmak

dilbilgisi

01. baş sözcük 02. baş kelime 03. ana kelime 04. temel öğe

eğitim

01. yönetici 02. müdire 03. müdür 04. lise müdürü 05. yüksek okul yöneticisi

futbol

01. kafa vurmak

gıda 1

01. kaymak 02. krema 03. sütün kaymağı

gıda 2

01. damıtma işleminde önden alınan baş mahsul

hekimlik

01. baş 02. çıban başı

içecek

01. köpük

konuşma dili

01. baş ağrısı

medencilik

01. kömür içinde geçit 02. alının tavana en yakın kısmı

mimarlık

01. merdivende üst nokta

oto 1

01. çatı 02. üst kısım

oto 2

01. kullanmak 02. idare etmek

sanat

01. başheykeli

ses mühendisliği

01. manyetik başlık 02. manyetik kafa 03. kayıt kafası 04. silme kafası

tarım

01. demiri tutan ön kısım

teknik

01. heyelan başı

teknik 01

01. basınç yüksekliği 02. basma yüksekliği 03. düşü yüksekliği 04. akışkan yüksekliği 05. suyun düşme yüksekliği 06. su irtifası 07. yükseklik 08. düşü

teknik 02

01. birikmiş basınç 02. alan birimi üzerine su basıncı 03. buhar basıncı 04. irtifa basıncı 05. basınç miktarı 06. basınç 07. sıvı metal basıncı

teknik 03

01. yüksekteki su kütlesi

teknik 04

01. çekiç tokmağı

teknik 05

01. çivi başı

teknik 06

01. fıçının düz kısmı 02. varilin düz kısmı

teknik 07

01. kapı elması 02. kapı topu

teknik 08

01. körük

teknik 09

01. kovan tablası

teknik 10

01. topuz

teknik 11

01. üst başlık

tornacılık

01. ayna 02. torna aynası 03. kütük 04. göbek

HEAD = [hed] noun
1 baş, kafa * eşanlamlı : skull, cranium, pate * karşıtanlamlı : foot
İngilizce örnek : I hit my head on the door.
Türkçe çevirisi : Başımı kapıya çarptım.
İngilizce örnek : Some Muslim women cover their heads.
Türkçe çevirisi : Bazı Müslüman kadınlar başlarını örter.
İngilizce örnek : She gently caressed the child's head.
Türkçe çevirisi : Çocuğun başını hafifçe okşadı.
2 baş taraf, ön * eşanlamlı : front, beginning, start * karşıtanlamlı : end
3 akıl, kafa * eşanlamlı : mind, brain, intellect, intelligence, genius
İngilizce örnek : Use your head.
Türkçe çevirisi : Kafanı kullan.
4 lider, başkan * eşanlamlı : leader, chief, principal, master, commander, director, manager
İngilizce örnek : The head is not very intimate with his staff.
Türkçe çevirisi : Başkan personeli ile pek samimi değil.
5 üst kısım * eşanlamlı : top, summit, apex, crown, crest, peak, zenith * karşıtanlamlı : base
6 tuğra
7 (para) tura
İngilizce örnek : Heads or tails?
Türkçe çevirisi : Yazı mı tura mı?
İngilizce örnek : Heads I pay for drinks, tails you do.
Türkçe çevirisi : Tura gelirse içkilerin parasını ben veriyorum, yazı gelirse sen veriyorsun.
¤ verb
1 başında olmak, başı çekmek * eşanlamlı : lead, direct, guide, govern, rule, run
İngilizce örnek : He was heading the procession.
Türkçe çevirisi : Tören alayının başını çekiyordu.
2 sorumlu olmak, baş olmak, yönetmek
İngilizce örnek : The restaurant is headed by my aunt.
Türkçe çevirisi : Restoran teyzem tarafından işletiliyor.
3 (topa) kafa vurmak
İngilizce örnek : He headed the ball into the goal.
Türkçe çevirisi : Topu kafayla kalenin içine (filelere) attı.
4 yönelmek, yollanmak
İngilizce örnek : The traveller lifted her suitcase and headed toward the bus station.
Türkçe çevirisi : Yolcu bavulunu kaldırdı ve otobüs istasyonuna doğru yollandı.
* a/per head = kişi başı, adam başı
* come to a head = dönüm noktasına gelmek
* from head to foot = tepeden tırnağa
İngilizce örnek : She was dressed in green from head to foot.
Türkçe çevirisi : Tepeden tırnağa yeşil giymişti.
* go to sb's head = aklını başından almak
* have one's head in the clouds = aklı bir karış havada olmak
* head for = 1 yola çıkmak, yolunu tutmak
İngilizce örnek : Where are we heading for?
Türkçe çevirisi : Nereye gidiyoruz?
2 (bela, vb.) bulmak, çatmak, aramak
İngilizce örnek : He is heading for trouble.
Türkçe çevirisi : Bela arıyor.
* head office = genel müdürlük, merkez
* head over heels = tepetaklak
İngilizce örnek : The boy fell head over heels.
Türkçe çevirisi : Oğlan tepetaklak düştü.
* head over heels (in love) = sırılsıklam âşık
İngilizce örnek : He is head over heels in love with her.
Türkçe çevirisi : Ona sırılsıklam âşık.
* lose one's head = sapıtmak, pusulayı şaşırmak
* off one's head = kon. kaçık, üşütük
İngilizce örnek : He behaved so abnormally I thought he must be off his head.
Türkçe çevirisi : O kadar anormal davrandı ki kafadan kontak olduğunu düşündüm.

1: 0 ms