• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

run

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 691

ana kullanım 1

01. koşmak 02. çabuk gitmek 03. çabuk yürümek 04. seğirtmek 05. koşturmak 06. yarıştırmak 07. çalıştırmak 08. sefer yapmak 09. işletmek 10. çalışmak 11. işlemek 12. akıtmak 13. dökmek 14. gidip gelmek 15. yarışa katılmak 16. kalkmak 17. yarışmak 18. aday olmak 19. dökülmek 20. erimek 21. yayılmak 22. yayınlamak 23. bastırmak (gazeteye) 24. kaçakçılık yapmak 25. uzanmak 26. gümrükten kaçırmak 27. sürmek 28. devam etmek 29. gitmek 30. kullanmak 31. götürmek 32. kaçakçılığı yapmak 33. yönetmek 34. idare etmek 35. yürürlükte olmak 36. geçmek 37. geçerli olmak 38. adaylığını koymak 39. sökülmek 40. kaçmak 41. yazılmak 42. söylenmek 43. denilmek 44. geçip gitmek 45. akmak 46. dolaşmak 47. yarıp geçmek 48. gezdirmek 49. dolaştırmak 50. acele etmek 51. açık olmak 52. akın etmek 53. akıp durmak 54. arıtmak 55. arkadaşlık etmek 56. art arda gelmek 57. basmak 58. başarmak 59. boy ölçüşmek 60. burnu akmak 61. cerahat akmak 62. çabucak gezinmek 63. çabucak yapmak 64. çabucak yayılmak 65. çapmak 66. çarptırmak 67. çekip çevirmek 68. çekmek 69. çıkarmak 70. çıkmak 71. çizmek 72. çorap kaçmak 73. çözülmek 74. dalgalanmak 75. damlamak 76. devam ettirmek 77. döndürmek 78. dönmek 79. dörtnala gitmek 80. duyurmak 81. düzenlemek 82. eğiliminde olmak 83. ergimek 84. gidip gelmek (tren, otobüs) 85. göç etmek 86. gösterimde tutmak 87. icra etmek 88. irin akmak 89. kabarmak 90. kaçırmak 91. katetmek 92. katılmak 93. kaydırmak 94. kırmak 95. koşulmak 96. küçük ırmak 97. meyletmek 98. nakletmek 99. neşretmek 100. otlağa götürmek 101. oynatmayı sürdürmek 102. önüne katmak 103. sayı kaydetmek 104. seyirtmek 105. sıvışmak 106. su ile doldurmak 107. süzülmek 108. tabanları kaldırmak 109. tamim etmek 110. taramak 111. tasfiye etmek 112. terke zorlamak 113. uçuşmak 114. uzamak 115. uzatmak 116. varmak 117. yapmak 118. yarışa sürmek 119. yarmak 120. yayımlamak 121. yaymak 122. yeterli olmak 123. yetmek 124. yortmak 125. düzenli sefer yapmak 126. acele ile yapmak 127. aday göstermek 128. afişte kalmak 129. akıldan çıkmamak 130. akmak (boya) 131. aşk etmek 132. batırmak 133. bindirmek 134. boyca vs değişmek 135. cerahat toplamak 136. cerahatlenmek 137. cılklaşmak 138. çabucak gezdirmek 139. çabucak yayılmak (haber vb) 140. çarpmak 141. çırpıştırmak 142. çizmek (çizgi) 143. değişiklik göstermek 144. değişmek 145. devitmek 146. dikmek 147. -e aday olmak 148. -e adaylığını koymak 149. -e baliğ olmak 150. -e varmak 151. eritip dökmek 152. eritmek 153. eriyip akmak 154. geçirmek 155. girmek 156. hep bir arada bankadan para istemek 157. hüküm ifade etmek 158. -ı bulmak 159. ifade etmek 160. irinlenmek 161. işlemek (motor, taşıt) 162. işletmek (otel, restoran) 163. izlemek 164. kaçakçılığını yapmak 165. kaçamak 166. kaçmak (çorap) 167. kalıba dökmek 168. karaya oturtmak (gemiyi) 169. karşılaşmak 170. kavgimak 171. kontrolden çıkmak 172. kopmak 173. koşarak geçmek 174. kovalamak 175. nezaret etmek 176. olmak 177. otlatmak 178. oynatmak 179. rule yapmak 180. saplamak 181. sarılarak büyümek 182. sevk etmek 183. sızmak 184. sürekli olarak oynamak 185. sürü halinde gitmek 186. tabanları yağlamak 187. takibetmek 188. takip etmek 189. taşımak 190. tekrar akla gelmek 191. tırmanmak 192. uzayıp gitmek 193. yapmak (çabucak) 194. yuvarlanmak 195. yürütmek

ana kullanım 2

01. seğirtme 02. bankadan toptan para çekme isteği 03. koşma 04. koşu 05. yarış 06. gidilen ya da koşulan mesafe 07. yolculuk 08. balık sürüsü 09. akış 10. seyir 11. cereyan 12. istek 13. rağbet 14. serbestçe kullanma ya da dolaşma 15. çeşit 16. sınıf 17. art arda geliş 18. devam 19. çay 20. dere 21. kaçan yer 22. ağız 23. akın 24. akma 25. araç ile dolaşma 26. benzer olaylar dizisi 27. cins 28. çalışma 29. çalışma süresi 30. çorap kaçığı 31. debi 32. değirmen taşları seti 33. düzenli yolculuk 34. ekseriyet 35. furya 36. geçir 37. görev süresi 38. hizmet 39. hücum 40. işletme verimi 41. kaçık (çorap) 42. kaçık 43. kaçma 44. kayma 45. kayma yokuşu 46. kayma yolu 47. kıç kuruzu 48. koşuş 49. kramayer 50. mansap 51. moda 52. müddet 53. nevi 54. oluk 55. parti 56. pupa seyri 57. rota 58. serbestçe kullanma 59. servis 60. sevk rayı 61. silsile 62. sıra 63. sürü halinde göç 64. toplu talep 65. tür 66. üşüşme 67. yiv 68. yol 69. yürürlük 70. zincir 71. otlak 72. mera 73. çalıştırma 74. iniş 75. kıç kuruz 76. motorun çalışması 77. pasaj 78. afişte kalma 79. akan su miktarı 80. akış süresi 81. balık akını 82. başla 83. başlatma 84. besleme uzaklığı 85. bir uçak, otobüs veye trenin normal rotası 86. corum 87. çalıştır 88. çalıştırılacak 89. çoğunluk 90. damar (maden) 91. deneme 92. devam süresi 93. dönem 94. dönü 95. dörtnal 96. eğilim 97. fiyatça 98. geçiş 99. gelişme 100. gezinme yeri 101. gezinti 102. gidişat 103. gösterim 104. gösterim süresi 105. hat 106. hedefe yaklaşma 107. hücum adımı 108. ilerleme 109. ilerleme uzaklığı 110. istem 111. kaçak 112. kaçma (çorap) 113. karık boyu 114. kısa gezi 115. kuruz 116. kümes bahçesi 117. maden damarı 118. marş marş 119. mayın tarama seferi 120. nağmeleme 121. oynama sayısı 122. oyunun afişte kalma süresi 123. posta 124. sayı 125. sefer 126. seri 127. sesgeçidi 128. süre 129. sürekli oynama 130. sürü 131. sürü halinde gitme 132. taksileme pisti 133. talep 134. tam sefer 135. tehacüm 136. tekrar 137. tur 138. uzun süre devam eden temsil ya da yayın 139. üretim hacmi 140. verim

denizcilik

01. kıçkruz

hekimlik

01. sürdürme 02. yürütme

1: 0 ms