• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

touch

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1949

ana kullanım

ana kullanım 1

ana kullanım 2

hekimlik

TOUCH = [taç] verb
1 değmek, dokunmak, ellemek * eşanlamlı : handle, finger, palpate, feel
İngilizce örnek : Can you touch the ceiling?
Türkçe çevirisi : Tavana dokunabilir misin?
İngilizce örnek : Don't touch the photos with your dirty fingers.
Türkçe çevirisi : Kirli parmaklarınla fotoğraflara dokunma.
İngilizce örnek : Don't let the children touch anything in this room please.
Türkçe çevirisi : Çocukların bu odada bir şeye dokunmalarına izir verme lütfen.
İngilizce örnek : He touched her arm softly.
Türkçe çevirisi : Yavaşça (nazikçe) koluna dokundu.
2 etkilemek, duygulandırmak * eşanlamlı : affect, influence, impress, inspire, move
İngilizce örnek : Her sad song touched all the people in the room.
Türkçe çevirisi : Acıklı şarkısı, odadaki herkesi duygulandırdı.
¤ noun
1 dokunma, temas, değme * eşanlamlı : contact, feeling, stroke, caress
2 az miktar * eşanlamlı : trace, hint, tinge, tincture
4 sp. taç
5 duygululuk, hassasiyet, incelik
* in touch with = -den haberdar
* get in touch with = ile temasa geçmek
İngilizce örnek : I'm trying to get in touch with him.
Türkçe çevirisi : Onunla temasa geçmeye çalışıyorum.
İngilizce örnek : I'll arrive on Tuesday and will get in touch with you immediately.
Türkçe çevirisi : Salı günü geleceğim ve hemen seninle temasa geçeceğim.
* keep in touch with = ile teması sürdürmek, ile ilişkiyi kesmemek
İngilizce örnek : I kept in touch with most of my old friends.
Türkçe çevirisi : Eski arkadaşlarımın çoğu ile teması sürdürdüm.
İngilizce örnek : Remember to send emails; let's keep in touch.
Türkçe çevirisi : E-posta göndermeyi unutma; teması kesmeyelim.
* lose touch with = ile teması kaybetmek
İngilizce örnek : I lost touch with her.
Türkçe çevirisi : Onunla teması kaybettim.
* touch down = (uçak) yere inmek
* touch on/upon = (konuya) değinmek
* touch up = rötuş yapmak
İngilizce örnek : This photograph has been touched up.
Türkçe çevirisi : Bu fotoğrafa rötuş yapılmış.
* touch wood = nazar değmesin diye tahtaya vurmak

1: 0 ms