• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

vote

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2121

VOTE = [vout] noun
oy * eşanlamlı : ballot, poll; election
İngilizce örnek : I'll give my vote to the opposition party.
Türkçe çevirisi : Oyumu muhalefet partisine vereceğim.
İngilizce örnek : The vote was declared invalid.
Türkçe çevirisi : Oy geçersiz ilan edildi.
¤ verb
1 oy vermek * eşanlamlı : ballot
İngilizce örnek : She can't vote because she is under age.
Türkçe çevirisi : Oy veremez çünkü yaşı tutmuyor.
İngilizce örnek : I voted for the Liberal candidate.
Türkçe çevirisi : Liberal adaya oy verdim.
İngilizce örnek : He voted for the republican candidate in the election.
Türkçe çevirisi : Seçimde cumhuriyetçi adaya oy verdi.
İngilizce örnek : She was so popular that everyone voted for her.
Türkçe çevirisi : O kadar çok seviliyordu ki herkes ona oy verdi.
İngilizce örnek : He voted against the conservative candidate in the election.
Türkçe çevirisi : Seçimde muhafazakâr adaya oy verdi.
İngilizce örnek : Our senator voted against that bill.
Türkçe çevirisi : Senatörümüz yasa tasarısına karşı oy verdi.
İngilizce örnek : Which candidate did you vote for?
Türkçe çevirisi : Hangi adaya oy verdin?
2 seçmek * eşanlamlı : elect; choose
3 önermek
4 kon. bildirmek, ilan etmek

VOTE = nasıl okunur, okunuşu /vout/ isim

1: 0 ms