• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tap

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8346

TAP = (tap nedir; tap Türkçesi) Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı.

TAP = [tep] noun
1 musluk
İngilizce örnek : Water dripped from the tap.
Türkçe çevirisi : Musluktan su damladı.
İngilizce örnek : Shut off the water before you mend the tap.
Türkçe çevirisi : Musluğu onarmadan önce suyu kapa.
İngilizce örnek : She forgot to turn the tap off and flooded the kitchen.
Türkçe çevirisi : Musluğu kapamayı unuttu ve mutfağı su bastı.
İngilizce örnek : Is the tap water safe to drink?
Türkçe çevirisi : Musluk suyu içmek için emniyetli mi?
2 tapa, tıkaç
3 hafif vuruş * eşanlamlı : pat, blow, rap, touch
İngilizce örnek : He felt a tap on his shoulder.
Türkçe çevirisi : Omuzunda hafifçe bir vuruş hissetti.
¤ verb
1 hafifçe vurmak * eşanlamlı : pat, rap, knock, hit
İngilizce örnek : He tapped on the window to attract attention.
Türkçe çevirisi : Dikkat çekmek için pencereye hafifçe vurdu.
İngilizce örnek : She tapped him on the shoulder.
Türkçe çevirisi : Omuzuna hafifçe vurdu.
İngilizce örnek : Jim tapped his foot to the music.
Türkçe çevirisi : Jim ayaklarını müziğin ritmine uygun olarak (yere) vurdu.
İngilizce örnek : The golfer gently tapped the ball into the hole.
Türkçe çevirisi : Golfçü, topa hafifçe vurarak deliğe gönderdi.
2 tapa ya da musluğu açmak
3 gizlice dinlemek
İngilizce örnek : He found that his telephone was being tapped.
Türkçe çevirisi : Telefonunun gizlice dinlendiğini anladı.

TAP nasıl okunur, okunuşu /tEp/ isim

1: 0 ms