• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

attend

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3148

ATTEND = [ı'tend] verb
1 bakmak, ilgilenmek * eşanlamlı : look after, care for, tend
İngilizce örnek : I assure you that the matter will be attended to soon.
Türkçe çevirisi : Meseleyle hemen ilgilenileceğini sana garanti ederim.
İngilizce örnek : Would you kindly attend to that matter as soon as possible?
Türkçe çevirisi : Mümkün olan en kısa zamanda o meseleyle ilgilenir misiniz?
İngilizce örnek : She's too old to attend to her business.
Türkçe çevirisi : İşiyle ilgilenemeyecek kadar yaşlı.
2 hazır bulunmak, katılmak, gitmek * eşanlamlı : be present at, go to
İngilizce örnek : I'm sorry I'll be unable to attend the meeting.
Türkçe çevirisi : Maalesef toplatıya katılamayacağım.
İngilizce örnek : Do you attend a state university?
Türkçe çevirisi : Devlet üniversitesine mi gidiyorsunuz?
3 eşlik etmek * eşanlamlı : escort, guard

ilgili sözler / related words

1: 0 ms