• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

operate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2898

OPERATE = ['opıreyt] verb
1 işletmek, çalıştırmak * eşanlamlı : use, handle, manipulate, run, work
İngilizce örnek : He can operate that machine.
Türkçe çevirisi : O makineyi çalıştırabilir.
2 işlemek, çalışmak * eşanlamlı : work, run, go, perform, function
İngilizce örnek : The printer is operating smoothly.
Türkçe çevirisi : Yazıcı düzgün çalışıyor.
3 (on) ameliyat etmek
İngilizce örnek : This doctor has operated on five patients today.
Türkçe çevirisi : Bu doktor bugün beş kişiyi ameliyat etti.
İngilizce örnek : He was operated on yesterday.
Türkçe çevirisi : Dün ameliyat edildi.
İngilizce örnek : He got operated on for lung cancer.
Türkçe çevirisi : Akciğer kanserinden ameliyat edildi.
* operating theatre = ameliyat odası
İngilizce örnek : They took him from the casualty department to the operating theatre.
Türkçe çevirisi : Onu acil servisten ameliyat odasına aldılar.

1: 0 ms