• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

esas

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

biyoloji

felsefe

havacılık

inşaat

isim / noun – figurative

iş dünyası

mantık

metalbilim

noun / ad

sıfat / adjective

ticaret

esas = ana [eski terim - öz Türkçe]

esas = asal [eski terim - öz Türkçe]

esas = temel [eski terim - öz Türkçe]

esas = baz [öz Türkçe - eski terim]

esas = esansiyal [öz Türkçe - eski terim]

esas = kardinal [öz Türkçe - eski terim]

esas = kâide [Türkçe - Osmanlıca]

esas = mahiyet [Türkçe - Osmanlıca]

esas = rükn [Türkçe - Osmanlıca]

esas = üss [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

ağırlık esas tutularak alman ücret akte esas olmak amortismana esas değer amortismana esas olan amortismana esas olan değer amortismana esas olan kıymet ana sistem esas sistem aylık prime esas kazanç başarının esas veya en emin yolu başarıya giden esas yol veya en emin yol bir konunun esas anlamını kavramak bir uçağın sapma, değişiklik ve rüzgar nedeniyle sık sık düzeltme gerektiren esas yönü bir varlık veya borcun vergiye esas değeri bir varlık veya borcun vergiye esas değeri/matrahı bir vesikanın esas kısmından sonra gelen kısım birinin esas görevi olmayan işi bu beyan ve taahhütlerin doğruluğunu esas alarak dava talebinin esas itibarile değil de kullanılan kelimeleri harfiyen alarak inkârı davranış kuralları ve esas organizasyon modeli dayandığı esas (bir şeyin) değerlemede esas alınan etmen depolama ve dağıtma esas sorumu derecelendirilmiş esas devletin esas hakları devletlerin esas hakları nazariyesi diğer esas faaliyet gelirleri dizayna esas güç dizayna esas teşkil eden deprem dizayna esas teşkil eden olaylar dizayna esas yakıt dokümanter esas bilgi dört esas yönden her biri duran varlığın amortismana esas alınan değeri düşman esas yığınağı düz esas çizgi emekli keseneğine esas aylık esas açıklık esas ad esas ağaç türü esas akım esas aktörün dublörü olarak oynamak (rol) esas alacaklı esas alan esas alarak esas alınan çizgi esas alınan dönem esas alınan hat profili esas alma esas almak esas almak suretiyle esas amaç esas analiz esas anod esas aralık esas askeri meslek ihtisası esas atalet momenti esas ateş bölgesi esas ateş mevzi esas ateş mevzii esas atış istikameti esas atış mevzisi esas atış sahası esas bağ esas bağlantı esas baş ile yol arasında rüzgarın neden olduğu fark esas başvuru sahibi esas belirti esas bilgi unsurları esas birim esas birlik esas biyel esas borçlu esas boy esas boykot esas boyut esas bölüm esas bütçe esas cam esas cephe esas cümle esas çıkar esas çizgi esas dağıtım tablosu esas dal esas dal olarak okumak esas dava esas davanın reddi defii esas dayanak esas defter esas değer esas deri esas deriye ait esas detaylar esas devir algılayıcısı esas direnç esas dizey esas donatı esas donlar esas dosya esas dosyası esas döküman esas dönem esas dönüş esas döviz kuru esas drenaj esas durum esas duruş esas duruşta olmak esas duvar esas düşey hat esas düzey esas düzlem esas efektif yağmur esas eğri esas elementler esas endüstri esas erat nüvesi esas esir kampı esas etkili yağış esas faaliyet dışı finansal gelirler esas faaliyet dışı finansal giderler esas faaliyetlerden diğer gelirler esas fiil esas fikir esas film esas fiyat esas flotte esas fon esas formül esas frekans esas geçit alanı esas genler esas görev esas görev araçları esas görev yeri esas gösterge esas gösteri başlamadan önce göstericileri ya da seyircileri neşelendirmek için yapılan eğlence ya da hazırlık provaları esas gözetleme yeri esas grid esas hak sahibi esas hakkında cevap esas hareket süresi esas harita esas harita kopyası esas harita sembolü esas harp planı esas hat esas hava esas hava fotoğrafı esas hava girişi esas havan esas hedef esas hedef bölgesi esas hız esas hücreler esas hücum esas ideal esas ihtiyat esas iki nokta arasında sefer yapan uçak esas ikmal maddesi esas ikmal yolu esas ile ilgili esas ilgi esas ilkesi konuşmamak olan bir tarikata mensup papaz esas imla hakkı esas inceleme esas infilak hakkı esas iniş sahası esas iniş takımı esas inşaat mukavelesi resimleri esas irtibat hattı esas istek numarası esas istihkak çizelgeleri esas istikamet esas istikamet hattı esas işaret lambası esas itibarıyla esas itibariyle esas izdüşüm esas kademe esas kademe atışı esas kademe düzeltmesi esas kademe silahı esas kademe top esas kademenin tayini esas kadro esas kadroda olan esas kadroya girmek esas kalın perde esas kamp esas kanal esas kaydına geçirme esas kayıt belgeleri esas kayıtlar esas kenar esas kısım esas kıymet esas kiracı esas kiriş esas kirleticler esas komut esas komuta yeri esas kontrol haritası esas kontrol subayı esas konu esas konudan uzaklaşmak esas konularda bilgi verme esas konunun dışına çıkmamak esas konuya gelmek esas konuya geri dönmek esas kopya esas koşul esas köşegen esas kule esas kur esas kural esas liman esas lob esas maaş esas madde esas maden esas maharetler esas makam esas maksat veya usul esas maliyet esas malzemeler esas manometre esas meblağ esas meridyen esas mesele esas meseleye gelmek esas meteoroloji bürosu esas metin esas mevduat esas mevzi esas miktara ilaveler esas mil esas mineral esas minör esas montaj şekil esas muharrik esas mukavele esas mukavelename esas mutantlar esas müteahhit esas neden esas nicem sayısı esas nizamname esas no esas nokta esas nokta etkisi esas nokta hattı esas noktaların tesisi esas noktası esas normal esas nota esas numune alıcı esas odak esas oğlan esas olan şey esas olarak esas olarak almak esas olarak gidisdönüş niteliğinde olmakla beraber esas olarak gidiş dönüş niteliğinde sayılmakla birlikte esas olarak güneybatı fransada- bordeaux'nun médoc bölgesinde yetiştirilen- şarap endüstrisinde çok değerli- küçük mavimsi siyah üzüm esas olarak temerrüt veya fesih bildirimlerini içeren esas olarak temerrüt veya fesih ihbarlarını içeren esas olmayan esas olmayan değişken esas oluşturan esas onarımlar esas öğe esas ölçek esas örtü esas özellik esas pals esas para esas paralama hakkı esas paralel esas parça esas park yolu esas patent esas perde esas period esas pike hızı esas piyasa esas plan esas planlama kılavuzu esas prim esas profil esas proje esas radar esas rakam esas rapor esas rasyon esas renk esas renkler esas resim esas rota esas rüsübat etüdü esas rütbe esas rüzgâr perdesi esas sahip esas saldırıyı yapacak ordu esas sansür esas sansürcü esas savunma hattı esas savunma makineli tüfeği esas sayı esas sayılar esas sayım esas sebep esas sermaye esas sermayenin arttırılması esas sermayenin azalması esas sermayenin azaltılması esas sermayenin değiştirilmesi esas sermayesinin veya bütün reylerinin yarısından fazlası diğer bir şirketin elinden olan şirket esas sermayeye yapılan ilave esas serotür esas sertifika olarak almak esas seviye esas sınıf esas sızma kapasitesi esas sigortacı esas silah esas sistem esas sivil ikmal malzemeleri esas sivil meslek esas sorum esas sorumluluk esas sözleşme esas su tablası esas şahıs esas şeklini almak esas şey esas taahhüt süresi esas takıma alınmayan sporcu esas taktik birlik esas tasfiye esas taşınırlık esas tavan taşları esas tayın esas teçhizat esas temel esas terapi esas test kümesi esas teşkil esas teşkil etmek esas teşkil etmiş esas teşkilât hukuku esas teşkilât kanunları esas teşkilât kanunu esas top esas top-hedef hattı esas toptan ayırma esas transformatör esas tutar esas tutarak esas uçak envanteri esas uçak müsaadesi esas unsur esas unsurlar esas ücret esas ürün esas varış noktası esas vâris esas vasati ağırlık anlaşması esas vasati istalya anlaşması esas vazife esas vaziyet esas vaziyeti esas ve ilave barut hakkı esas veriler esas veya tali mevzuat esas yaklaşma bölgesi esas yaklaşma yolu esas yan açısı esas yazı esas yedek esas yedek ikmal maddeleri esas yemeğin yanında veya arasında verilen hafif bir yemek esas yemek esas yemek listesi esas yol esas yol geçici olarak kapalıyken açılan dolaşık yol esas yöneltiler esas yüklü hal esas yüz esas zorluk etli esas yemek fabrikanın esas hızar veya katrağı fazla ayrıntıya girdiğinden esas sorunu göremiyor fizibiliteye esas ömür fotoğraf esas hattı gerçek ya da esas değer götürü esas gözetime esas veri grid esas düşeyi günün esas yemeği hesaba esas hisse senetleri esas fiyatlarına satılıyor için esas içtimai esas imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt indirime esas tutar insanı esas alan boyut ölçümü inşaat sonrası esas rüsübat etüdü kabulü gerekli olan esas kabulü zorunlu esas kâğıt paranın para sistemine esas olması karara esas çoğunluk karmaşık sayının esas argümanı kayıtlara esas oluşturan belge kerestenin esas yüzü kuvvetlerin esas üyeleri maaşa esas hizmet süresi maliyete esas olarak alınan ölçü masrafların tahakkukunu esas alan sistem matrisin esas köşegen muhasebeye esas aylık döviz kuru müttefikler arasındaki esas bilgi unsurları net esas noktadan noktaya ücretin hesaplanmasına esas olan sektör ücretleri normal esas çizgi oluşumu ya da organı oluşturan esas unsur oransal esas organın esas kısmı öğünün esas yemeği ölçmek için esas tutulan çizgi ya da miktar para hareketine esas olan senet personelin çoğu yokken esas işi yapan birkaç eleman plan esas harp planı prime esas aylık kazanç prime esas aylık kazançlar prime esas kazanç prime esas kazançlar sermaye esas sigorta primine esas kazançlar sigorta primine esas olmayan kazançlar sigortaya esas kazanç şirket esas mukavelesi şirket esas sözleşmesi teknik esas temize çekilmiş esas nüsha tesis işletme ve bakım esas maliyeti hesabı tespit edilmiş esas maliyet tüfekle esas duruş uçağın esas yönü uçuşta esas baş ile yol arasında rüzgârın neden olduğu fark ücret esas olan ağırlık ücret oluşturulmasında kullanılan esas para üzerinden amortisman ayrılan esas değer vergi matrahına esas olan değer vergiye esas değer vergiye esas gelirden düşülebilir vergiye esas kıymet vergiye esas maaş tutarı vergiye esas olan bedeli takdir eden kimse vergiye esas olan gelirden düşülen gider vergiye esas olan kıymet yaklaşma esas çizgisi yerleştirme esas puanı yıllık esas faydalar

1: 0 ms