• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bottom

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1508

BOTTOM = ['botım] noun
1 alt * eşanlamlı : base, foot, floor, ground * karşıtanlamlı : top
İngilizce örnek : He was sitting on the bottom stair.
Türkçe çevirisi : Merdivenin alt basamağında oturuyordu.
2 dip * eşanlamlı : underside * karşıtanlamlı : topside
İngilizce örnek : There was jam left in the bottom of the jar.
Türkçe çevirisi : Kavanozun dibinde reçel kalmıştı.
3 kıç * eşanlamlı : seat, buttocks, behind
4 etek
İngilizce örnek : This water comes from a spring near the bottom of the mountain.
Türkçe çevirisi : Bu su dağın eteğine yakın bir pınardan geliyor.

BOTTOM nasıl okunur, okunuşu /'bOtım/ isim

ilgili sözler / related words

acid bottom and lining adjust bottom adjustment tool bottom after bottom dead center after bottom dead centre align bottom align controls bottom alignment of top and bottom rollers all time bottom all-time bottom as smooth as a baby's bottom as soft as a baby's bottom at bottom at the bottom at the bottom of something at the bottom of the ladder at the very bottom of back bottom roller bad bottom plate match barrel bottom basic bottom be at the bottom of something before bottom dead center bet one's bottom dollar bet one's bottom life bikini bottom board forming bottom edge bottom (of something) bottom adjusting plate bottom apron bottom apron guide bar bottom apron nose bar bottom articulated joint bottom ash bottom auxiliary spring washer bottom balance spring cord bottom balance-spring cord bottom ballasting bottom banksman bottom bar layer bottom base bottom beam bottom bearing bottom belt conveyor bottom bend bottom block bottom blowing bottom blowing system bottom blown basic oxygen process bottom blown converter bottom blown oxygen steelmaking bottom blown processes bottom board bottom body bottom bolt-bearing bottom boom bottom border bottom bracket bottom bracket bearing axle (of a bicycle) bottom breech bottom bubbling bottom cap bottom captain bottom cast bottom casting bottom catch bottom centered bottom centre board bottom chamber dividing wall bottom chop bottom chord bottom chroming bottom claywork bottom clearance bottom coal bottom contour chart bottom contraction bottom cooling bottom cover bottom cover of the cylinder bottom cover pipe bottom cross arm bottom current bottom dead center bottom dead centre bottom deck bank bottom discharge bottom distribution bottom dollar bottom door joint bottom double bottom double border bottom drainage bottom drawer bottom drill bottom drive bottom dump bottom dump bucket bottom dump truck bottom dump wagon bottom dumping bottom echo bottom edge bottom edges bottom embankments bottom end bottom end gasket kit bottom extension bottom face bottom fauna bottom fertilizer bottom fish bottom fishing bottom flange bottom flask bottom flow bottom frame bottom gate bottom gear bottom gear housing kit bottom gillnets bottom glass bottom gondola bottom grass bottom guard plate bottom gudgeon bottom guide bottom guide tube bottom gutter bottom half casing bottom half inner casing bottom half outer casing bottom heat bottom heave bottom hinege bottom hinge bottom hinged panel bottom hinged sash bottom hinged window bottom hole bottom hose bottom hp casing centralizing key bottom ice bottom insulation bottom joint bottom land bottom land forest bottom lands bottom lath bottom layer bottom leaf weather strip bottom left bottom level bottom lever guide stiffener bottom limit bottom limiting bottom line bottom line relief valve bottom liner bottom lining plank bottom lip bottom log bottom longeron bottom longitudinal bottom loop bottom lug bottom margin bottom mine bottom moraine bottom mordant bottom motor bottom mounting bracket bottom mud bottom n filter bottom of a pit bottom of a river bottom of an excavation of a pit bottom of form bottom of page bottom of slope bottom of table bottom of the boat bottom of the casing bottom of the column bottom of the injector aperture bottom of the racket bottom of the screen bottom of the table bottom of the trouser leg bottom of the vessel bottom oil pan bottom out bottom outlet bottom outlet gate chamber bottom page bottom pastures bottom patching bottom patching materials bottom pavement bottom pinch roller bottom pinch rolls bottom pipe bottom pivot bearing bottom plank(s) bottom plate bottom plate brick bottom plating bottom position bottom pour ladle bottom poured bottom pouring bottom pouring ladle bottom pressure casting bottom price bottom print bottom printing bottom quark bottom radiator hose bottom rail bottom ramming materials bottom reboiler bottom reinforcement bottom right bottom road bottom roller bottom roller bearing bottom roller extension bottom row bottom running bottom runoff bottom sample bottom seal bottom seated body seat ring bottom seating washer bottom section bottom section casing bottom section outer casing bottom sediment survey bottom set bed bottom shear stress bottom shelf bottom shelibark hickory bottom shell bottom side bottom side or surface bottom slope bottom sluice bottom spring seat bottom sprocket bottom stake bottom step bottom stirring bottom stirring converter bottom subsidence bottom surface of the slab bottom sweep bottom swell bottom tank bottom tapping bottom tapping electric arc furnace bottom tapping furnace bottom teeming bottom temperature of the snow cover bottom to top bottom tracking bottom trawl bottom trawls bottom tray bottom turn bottom u-bolt plate bottom up bottom up design bottom up processing bottom up review bottom valve bottom vane bottom view bottom wage bottom water drive alt bottom water pressure bottom weir bottom width bottom wing bottom with traces of throwing spiral bottom withdrawal tube bottom wooden cover bottom yeast box bottom box bottom carriage bucket bottom canal bottom width car bottom furnace central setting device for bottom rollers close bottom ingot mould cloud bottom converter bottom couldron bottom cracked bottom crankcase bottom crankcase bottom half crop bottom cylinder bottom cylinder bottom part deflate bottom discharged no. 1 double bottom tank discharging no. 2 double bottom tank door bottom door-frame bottom rail doorframe bottom rail double bottom double bottom ballast tank double bottom tanks drop bottom drop bottom car dust bottom eccentric bottom electric arc furnace eccentric bottom tapping eccentric bottom tapping electric arc furnace eccentric bottom tapping furnace end window frame bottom rail every tub must stand on its own bottom excavation bottom false bottom fast lock bottom box fastlock bottom box filled no. 1 double bottom tank filling no. 2 double bottom tank first bottom flanged bottom flat bottom flat bottom boat flat bottom silo flat bottom tank floating bottom roll fly from bottom from bottom from the bottom of my heart from the bottom of one's heart from the bottom up from the top to the bottom from top to bottom front bottom roller furnace bottom furrow bottom get at the bottom of something get down to rock bottom get the bottom of get to the bottom of get to the bottom of a matter get to the bottom of something go to the bottom hand wheel for operating bottom outlet valve hard bottom hatch tent bottom ridge have a mouth like the bottom of a parrot's cage he who would climb the ladder must begin at the bottom hearth bottom heavy bottom here's the bottom line his supplies touched rock bottom hit bottom hopper bottom hopper bottom bin I thank you from the bottom of my heart i thank you from the bottom of my heart impregnation by steeping of the bottom end including a bottom piece inflate bottom inner bottom plating intercommunicating doorway bottom sill invertebrate bottom fauna keel bottom kick somebody's bottom knock the bottom out of knock the bottom out of an argument lavatory bottom downpipe learn something from the bottom up left bottom let every tub stand on its own bottom lettering on bottom light bottom limit per bottom lining of gully bottom live bottom loss due to carbon in bottom ash margins bottom middle bottom roller moldboard plow bottom monolithic bottom mouth like the bottom of a bird-cage no. 4 double bottom tank filled to improve stability ocean bottom ocean bottom seismograph off bottom oil sump bottom plate open bottom big-end-up ingot mould outer bottom edge oven baked white pudding with overbaked bottom layer oxygen and lime bottom blowing process perforated bottom piston groove bottom piston skirt bottom pit bottom plain space of the bottom rollers plow bottom plug bottom ingot mould port neck bottom pushed-up bottom reach rock bottom reservoir bottom sector gate right bottom rise of the bottom rock bottom rock bottom price rock bottom price evaluation method rocker bottom round bottom sapling bottom worm scrape the bottom of the barrel sea bottom seat bottom cushion angle adjustment second bottom send to the bottom settle to the bottom settling to the bottom shares are touching bottom shares bottom out ship's bottom sink to the bottom sinking or falling to the bottom slab bottom sloping bottom slugged bottom smack the boy's bottom smooth as a baby's bottom soft as a baby's bottom sort top to bottom spiked bottom spring bottom strike the bottom sunken bottom take a pull at the bottom tank bottom the bottom boy the bottom has fallen out of the market the bottom line there to be something at the bottom of a matter to bottom top & bottom top and bottom top and bottom process top to bottom touch bottom touch the bottom trail the bottom of a dress trawling bottom triple bottom line truth lies at the bottom of a well tub bottom tuyer bottom use bottom cushion for flotation valley bottom what is at the bottom of it? what's the bottom line

1: 2 ms