• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

master

Türkçe - İngilizce

master = ana [eski terim - öz Türkçe]

master = temel [eski terim - öz Türkçe]

master = uzman [eski terim - öz Türkçe]

master = yüksek lisans [eski terim - öz Türkçe]

master

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 959

ad / noun 02

ad / noun 12 – British

ad / noun 13 – British

ad / noun 15 – education

ad / noun 16

ad / noun 17

sıfat / adjective 1

MASTER = ['ma: stı] noun
1 sahip * eşanlamlı : lord, ruler; owner, proprietor, holder
İngilizce örnek : The dog walked beside his master.
Türkçe çevirisi : Köpek sahibinin yanında yürüdü.
2 patron * eşanlamlı : employer, boss, keeper
3 müdür * eşanlamlı : director, manager, chief, head
4 (erkek) öğretmen * eşanlamlı : teacher, instructor, tutor * karşıtanlamlı : pupil
İngilizce örnek : The new chemistry master forced his pupils to work hard.
Türkçe çevirisi : Yeni kimya öğretmeni öğrencilerini sıkı çalışmaya zorladı.
5 usta * eşanlamlı : expert, ace, maestro, virtuoso * karşıtanlamlı : novice
İngilizce örnek : Bruce Lee was a great master of kung fu.
Türkçe çevirisi : Bruce Lee, büyük bir kung fu ustası idi.
¤ verb
1 hâkim olmak, üstün gelmek * eşanlamlı : conquer, defeat, overcome
2 iyi bilmek, hâkim olmak * eşanlamlı : learn, grasp, acquire, understand
İngilizce örnek : It takes years to master Chinese characters.
Türkçe çevirisi : Çince karakterlere hâkim olmak yıllar alır.
İngilizce örnek : If you are a beginner who wants to master English, FONO can help you.
Türkçe çevirisi : İngilizce’ye hâkim olmak isteyen yeni başlayan biri iseniz, FONO size yardımcı olabilir.
* Master's (degree) = yüksek lisans derecesi, mastır
İngilizce örnek : He has a master's degree from Istanbul University.
Türkçe çevirisi : İstanbul Üniversitesi’nden mastır derecesi var.
* master key = maymuncuk

MASTER = Örneksel çoğaltmalarda, kendisinden kopyalar üretilen ana kopya.

MASTER = (gemi süvarisi) Bir ticaret, ordu nakliye ve mayın gemisinin kaptanı. Gemi süvarisi; geminin seyrinden, mürettebatın idaresinden ve yolcu, mürettebat ve yükün güvenliğinden sorumludur.

1: 0 ms