• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

proper

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 932

PROPER = ['propı] adjective
1 doğru dürüst, uygun * eşanlamlı : correct, right, accurate, exact, precise, just, correct, real, conventional * karşıtanlamlı : wrong
İngilizce örnek : Exercise and good food are important to the proper growth of children.
Türkçe çevirisi : Egzersiz ve iyi yiyecek, çocukların doğru gelişiminde önemlidir.
İngilizce örnek : He never eats proper meals, he always eats junk food.
Türkçe çevirisi : Asla doğru dürüst yemek yemiyor, her zaman abur cubur yiyor.
2 yakışık alır, uygun, yerinde, doğru * eşanlamlı : appropriate, apt, suitable, fit, fitting, decent, genteel, refined * karşıtanlamlı : improper
İngilizce örnek : Your clothes are not proper for the party tonight.
Türkçe çevirisi : Giysilerin bu geceki parti için uygun değil.
İngilizce örnek : It wouldn’t be proper for you to ask her to borrow money.
Türkçe çevirisi : Ondan borç para istemen yakışık almaz.
* proper noun = dilb. özel ad

1: 0 ms