• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rub

Türkçe - İngilizce

rub

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12487

ana kullanım 1

01. ovmak 02. ovalamak 03. sürtmek 04. sürtünmek 05. karmanyola etmek 06. kurcalamak 07. oğalamak 08. oğmak 09. oğuşturmak 10. ovuşturmak 11. silmek 12. dokundurmak 13. friksiyon yapmak 14. geçinip gitmek 15. idare etmek 16. kazımak 17. klişe çıkarmak 18. masaj yapmak 19. ovarak sürmek 20. sürmek 21. sürterek aşındırmak 22. sürterek aşınmak 23. sürünmek 24. temas etmek 25. zımparalamak

ana kullanım 2

01. sürtme 02. sürtünme 03. friksiyon 04. ovma 05. ovalama 06. güçlük 07. dokunaklı söz 08. düğüm 09. engebeli oluş 10. engel 11. inişli yokuşlu olma 12. nahoşluk 13. sinirlendirici şey 14. uygunsuzluk 15. alay 16. ana fikir 17. esas 18. friksiyon yapma 19. iğneleme 20. istihza 21. laf çaktırma 22. mahzur 23. ovarak sürme 24. öz 25. problem 26. pürüz 27. sürme

baskı

01. klişe çıkarmak 02. boya ezmek

hekimlik

01. frotman 02. sürtünme sesi

teknik

01. çitilemek 02. kazıyıp parlatmak 03. parlatmak 04. rayba salmak 05. temizlemek

RUB = [rab] verb
1 ovmak, ovalamak * eşanlamlı : scape, scour, smooth, wipe, clean; caress, massage
İngilizce örnek : He rubbed her shoulders gently.
Türkçe çevirisi : Onun omuzlarını hafifçe ovaladı.
İngilizce örnek : He rubbed his knee because it was painful.
Türkçe çevirisi : Dizini ovdu çünkü acıyordu.
İngilizce örnek : He rubbed his beard.
Türkçe çevirisi : Sakalını sıvazladı.
2 sürtmek, sürtünmek * eşanlamlı : abrade
İngilizce örnek : The dog was rubbing his head against a tree.
Türkçe çevirisi : Köpek başını bir ağaca sürtüyordu.
¤ noun
ovma, sürtme * eşanlamlı : wipe, polish, friction
* rub along = iyi geçinmek
* rub down = 1 aşındırmak
İngilizce örnek : You had better rub down the rough edges with this sandpaper.
Türkçe çevirisi : Pürüzlü kenarları bir zımpara ile aşındırsan (pürüzünü alsan) iyi olur.
2 kurulamak
* rub in = ovarak yedirmek
* rub out = silmek * eşanlamlı : erase, wipe out; delete, cancel
İngilizce örnek : You can use this rubber to rub out the wrong answers.
Türkçe çevirisi : Yanlış yanıtları silmek için bu silgiyi kullanabilirsin.

RUB = nasıl okunur, okunuşu /rab/ eylem

1: 0 ms