• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rub

Türkçe - İngilizce

RUB nasıl okunur, okunuşu /rab/ eylem

rub

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12487

RUB = [rab] verb
1 ovmak, ovalamak * eşanlamlı : scape, scour, smooth, wipe, clean; caress, massage
İngilizce örnek : He rubbed her shoulders gently.
Türkçe çevirisi : Onun omuzlarını hafifçe ovaladı.
İngilizce örnek : He rubbed his knee because it was painful.
Türkçe çevirisi : Dizini ovdu çünkü acıyordu.
İngilizce örnek : He rubbed his beard.
Türkçe çevirisi : Sakalını sıvazladı.
2 sürtmek, sürtünmek * eşanlamlı : abrade
İngilizce örnek : The dog was rubbing his head against a tree.
Türkçe çevirisi : Köpek başını bir ağaca sürtüyordu.
¤ noun
ovma, sürtme * eşanlamlı : wipe, polish, friction
* rub along = iyi geçinmek
* rub down = 1 aşındırmak
İngilizce örnek : You had better rub down the rough edges with this sandpaper.
Türkçe çevirisi : Pürüzlü kenarları bir zımpara ile aşındırsan (pürüzünü alsan) iyi olur.
2 kurulamak
* rub in = ovarak yedirmek
* rub out = silmek * eşanlamlı : erase, wipe out; delete, cancel
İngilizce örnek : You can use this rubber to rub out the wrong answers.
Türkçe çevirisi : Yanlış yanıtları silmek için bu silgiyi kullanabilirsin.

1: 0 ms