• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

staple

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12453

inşaat

teknik

STAPLE = ['steypıl] noun
1 zımba teli
2 başlıca ürün * eşanlamlı : principal, main, basic, essential, vital
3 hammadde

1: 0 ms