• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

content

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 988

ana kullanım

CONTENT = [kın'tent] adjective
memnun, hoşnut * eşanlamlı : satisfied, pleased, happy * karşıtanlamlı : dissatisfied, discontented
İngilizce örnek : She is content with very little.
Türkçe çevirisi : Çok az şeyle hoşnut olur.
İngilizce örnek : David was not content until he had become a rich industrialist.
Türkçe çevirisi : David, zengin bir sanayici olana kadar (hayattan) memnun olmadı.
¤ verb
doyurmak, tatmin etmek * eşanlamlı : satisfy, gratify, appease, humour, indulge, gladden, please
¤ noun
içerik * eşanlamlı : capacity, volume, size, scope, dimensions
İngilizce örnek : What is the fat content of this cheese?
Türkçe çevirisi : Bu peynirin yağ içeriği nedir?

1: 0 ms