• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

real

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 390

eğitim

elektrik

teknik

REAL = [riıl] adjective
gerçek, hakiki * eşanlamlı : true, actual, genuine * karşıtanlamlı : counterfeit, false
İngilizce örnek : That's not the real reason.
Türkçe çevirisi : Gerçek neden o değil.
İngilizce örnek : Ahmet is not his real father; he was adopted by him when he was five.
Türkçe çevirisi : Ahmet onun gerçek babası değil; beş yaşında iken onun tarafından evlat edinildi.
İngilizce örnek : Can you tell artificial pearls from real ones?
Türkçe çevirisi : Yapay incileri gerçek incilerden ayırt edebilir misin?
İngilizce örnek : Erkan speaks German as if he were a real German.
Türkçe çevirisi : Erkan Almanca’yı gerçek bir Almanmış gibi konuşur.
* real estate = taşınmaz mal, gayri menkul
İngilizce örnek : She works for a real estate company.
Türkçe çevirisi : Bir gayrimenkul şirketinde çalışıyor.

adam gibi ³adjective / sıfat =99

aktif ³elektrik =98

asıl ³adjective / sıfat =77

aşırı derecede ³adverb / belirteç =77

ayni ³adjective / sıfat =4

cidden ³adverb / belirteç =99

ciddi ³adjective / sıfat =77

çın ³adjective / sıfat =77

çok ³adjective / sıfat =77

doğru dürüst ³adjective / sıfat =77

elle tutulur gözle görülür ³adjective / sıfat =99

esas ³adjective / sıfat =77

esaslı ³adjective / sıfat =99

essah ³adjective / sıfat =99

etkin ³adjective / sıfat =99

eylemsel ³adjective / sıfat =99

fiili ³adjective / sıfat =77

gayri menkul ³adjective / sıfat =99

gayrimenkul ³adjective / sıfat =99

gerçek ³adjective / sıfat =1

gerçekli ³adjective / sıfat =77

gerçekten ³adverb / belirteç =99

gerçel ³adjective / sıfat =99

hakiki ³adjective / sıfat =2

halis ³adjective / sıfat =99

harbi ³adjective / sıfat =77

has ³adjective / sıfat =99

içli ³adjective / sıfat =99

ispanya parası ³noun / ad =99

nesnel ³eğitim =99

otantik ³teknik =77

öz ³adjective / sıfat =77

özbeöz ³adjective / sıfat =77

reel ³adjective / sıfat =77

sabit ³adjective / sıfat =6

saf ³adjective / sıfat =99

sahici ³adjective / sıfat =3

sahiden ³adverb / belirteç =99

sahih ³adjective / sıfat =99

samimi ³adjective / sıfat =77

su katılmadık ³adjective / sıfat =77

taklit değil ³adjective / sıfat =99

taklit olmayan ³adjective / sıfat =77

taşınmaz ³adjective / sıfat =5

taşınmaz mala ilişkin ³adjective / sıfat =77

1: 0 ms