• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

basic

Türkçe - İngilizce

bilişim

01. basic

basic

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 746

ana kullanım

01. temel 02. ana 03. esas 04. belli başlı 05. bazal 06. bazik 07. bazlı 08. asal 09. basit 10. esas oluşturan 11. esaslı 12. cezri 13. esasi 14. içinde az silis bulunan 15. kalevi 16. köklü

askeri

01. acemi er

bilişim

01. basic

hekimlik

01. beyzik 02. alkalili

kimya

01. alkali

tarım

01. asıl

teknik

01. alkalin 02. mafik 03. bazsal

tekstil

01. alkalik

BASIC = ['beysik] adjective
temel, ana, esas * eşanlamlı : essential, fundamental, main, chief * karşıtanlamlı : subsidiary, subordinate
İngilizce örnek : The basic building block of a modern computer is a chip.
Türkçe çevirisi : Çağdaş bilgisayarın temel yapı taşı yongadır (çiptir).
İngilizce örnek : The donkey is the basic means of transport in this village.
Türkçe çevirisi : Eşek, bu köydeki temel ulaşım aracıdır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms