• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

broad

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1585

ana kullanım

01. geniş 02. enli 03. genişliğinde 04. sınırsız 05. engin 06. genel 07. yüzeysel 08. açık 09. belli 10. açık saçık 11. gen 12. liberal 13. ortada olan 14. serbest 15. toleranslı 16. uçsuz bucaksız 17. aksanlı 18. ana 19. dağınık 20. en 21. esas 22. genişlik 23. göze çarpan 24. hoşgörülü 25. terbiyesiz 26. vâsi 27. yaygın

argo – hakaret sözü

01. eksik etek 02. gaco 03. karı 04. kadın

bitkibilim

01. geniş yapraklı pamukotu

mimarlık

01. torna kalemi

oto

01. yayık

teknik

01. taşma

yerbilim

01. yayvan

BROAD = ['bro: d] adjective
1 geniş, enli * eşanlamlı : wide, extended, expansive * karşıtanlamlı : narrow, constricted
İngilizce örnek : The river is broad.
Türkçe çevirisi : Nehir geniş.
İngilizce örnek : The book covers a broad range of subjects.
Türkçe çevirisi : Kitap geniş çeşitte konuları kapsar.
2 genel * eşanlamlı : general, universal * karşıtanlamlı : detailed
İngilizce örnek : The coach gave a broad outline of plan.
Türkçe çevirisi : Antrenör planın geniş bir özetini yaptı.
3 serbest
4 açık, belirgin
İngilizce örnek : He spoke with a broad Trabzon accent.
Türkçe çevirisi : Belirgin bir Trabzon aksanı ile konuşuyordu.
* broad bean = bakla
* broad jump = sp. AE. uzun atlama

BROAD = nasıl okunur, okunuşu /bro:d/ sıfat

ilgili sözler / related words

a broad range of as broad as it is long as broad as it's long bağ dokudan oluşan broad ligamentinin tabanının üst kısmı be broad bed of broad beans being a broad broad accent broad across the beam broad and shallow broad as it's long broad assortment broad ax broad axe broad band broad base terrace broad based channeled terrace broad based terrace broad beam broad beam antenna broad beam conditions broad beam headlamp broad beam headlight broad bean broad bean aphid broad bean puree broad bean rust broad bean seed broad bean straw broad bean weevil broad beans broad belt broad bill broad bills broad bodied broad brush risk assessment broad casting broad channel terrace broad church broad cloth broad cocklebur broad crested flood broad crested weir broad crowned broad day light broad daylight broad dimension broad economic policy guidelines broad field organization broad fields currciculum broad flanged beam broad footed rail broad gage broad gauge broad gauge railway broad hatchet broad hint broad hoe broad in scope broad in the beam broad interpretation broad irrigation broad jump broad jumper broad leaf broad leaf tree broad leaved beam tree broad leaved dock broad leaved forest broad leaved ginger broad leaved hog's fennel broad leaved mouse-ear broad leaved plants broad leaved tree broad leaved tree species of high value broad ligament broad ligament pregnancy broad light broad lines broad market broad minded broad mite broad money broad money supply broad over broad pendant broad pocket broad pulse broad reach broad repeater broad ringed broad sense broad side broad sodding broad spectrum broad stamened broad stone broad strip broad strip mill broad tailed sheep broad tapeworm broad thresher broad thumb-hallux syndrome broad transcription broad tuning broad variation broad voltage broad vowel broad wall broad width broad zoned cannot hit the broad side of a barn classification by broad economic categories classification of broad economic categories double broad field of broad beans green broad beans have broad shoulders he has broad shoulders high and broad obstacle in broad day in broad day light in broad daylight in broad outline in broad terms it is as broad as it is long it's as broad as it's long it's too broad long jump (us broad I malignant neoplasm of broad ligament mashed broad beans mashed broad beans with dill mashed broad beans with dill weed on a broad range of over a broad area reach broad spectrum of consumers running broad jump shelled broad beans single broad light somewhat broad too broad definition with broad annual rings

1: 0 ms