• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sum

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1626

ana kullanım 1

hukuk

SUM = [sam] noun
1 toplam, tutar * eşanlamlı : amount, total
İngilizce örnek : The sum of five and three is eight.
Türkçe çevirisi : Beş ile üçün toplamı sekiz eder.
2 mat. problem
İngilizce örnek : He tried to do the sum in his head.
Türkçe çevirisi : Problemi kafadan çözmeye çalıştı.
* sum up = toplamak * eşanlamlı : add, total
2 özetlemek * eşanlamlı : summarize
* to sum up = özetlemek gerekirse
İngilizce örnek : To sum up, I agree.
Türkçe çevirisi : Özetlemek gerekirse katılıyorum (aynı fikirdeyim).

1: 0 ms