• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

origin

Türkçe - İngilizce

turizm

origin

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1388

bilişim

ORIGIN = (origin nedir; origin Türkçesi) Eşyanın ekonomik kimliği.

ORIGIN = (origin nedir; origin Türkçesi) Malın taşınmaya başladığı çıkış yeri.

ORIGIN = ['oricin] noun
başlangıç, kaynak, kök, köken * eşanlamlı : source, root, base, beginning, birthplace, start * karşıtanlamlı : end
İngilizce örnek : His family is Turkish by origin.
Türkçe çevirisi : Ailesi köken itibariyle Türktür.
İngilizce örnek : We don’t know the real origin of the universe.
Türkçe çevirisi : Evrenin gerçek başlangıcını bilmiyoruz.
İngilizce örnek : This word is of Arabic origin.
Türkçe çevirisi : Bu sözcük Arapça kökenlidir.
İngilizce örnek : The country of origin is India.
Türkçe çevirisi : Menşe ülkesi Hindistan’dır.

ORIGIN nasıl okunur, okunuşu /'Oricin/ isim

1: 0 ms