• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

heart

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 441

HEART = [ha: t] noun
1 kalp, yürek
İngilizce örnek : I can hear your heart beating.
Türkçe çevirisi : Kalbinin atışını duyabiliyorum.
İngilizce örnek : He has some problem with his heart.
Türkçe çevirisi : Kalbinden bir sorunu var.
İngilizce örnek : The doctor listened to her heart.
Türkçe çevirisi : Doktor kalbini dinledi.
2 kalp, gönül, yürek * eşanlamlı : soul, spirit, nature, passion, emotion, feeling, sentiment, sympathy; love, tenderness, affection; courage, bravery, boldness
İngilizce örnek : Don’t break her heart.
Türkçe çevirisi : Onun kalbini kırma.
İngilizce örnek : He has a kind heart.
Türkçe çevirisi : Nazik bir kalbi var.
İngilizce örnek : She loves him with all her heart.
Türkçe çevirisi : Onu bütün kalbiyle seviyor.
3 merkez; öz * eşanlamlı : core, centre, kernel, nucleus
İngilizce örnek : The hotel lies in the heart of the city.
Türkçe çevirisi : Otel şehrin merkezinde bulunuyor.
İngilizce örnek : This is the heart of the matter.
Türkçe çevirisi : Bu, meselenin özüdür.
4 (iskambil) kupa
* break sb's heart = kalbini kırmak
* by heart = ezbere
İngilizce örnek : I know some of his poems by heart.
Türkçe çevirisi : Onun şiirlerinden bazılarını ezbere biliyorum.
İngilizce örnek : I know the list by heart.
Türkçe çevirisi : Listeyi ezbere biliyorum.
İngilizce örnek : The teacher asked the students to learn the poem by heart.
Türkçe çevirisi : Öğretmen öğrencilerden şiiri ezberlemelerini istedi.
* heart attack = kalp krizi
İngilizce örnek : Do you know what to do if someone has a heart attack?
Türkçe çevirisi : Birisi kalp krizi geçirirse ne yapmak gerektiğini biliyor musun?
İngilizce örnek : He survived a mild heart attack.
Türkçe çevirisi : Hafif bir kalp krizinden sağ çıktı.
* heart failure = kalp yetmezliği
* open one's heart to sb = birine kalbini açmak
* set one's heart on = -e gönlünü vermek, çok istemek
* take (sth) to heart = yüreğinde hissetmek, ciddiye almak

HEART = nasıl okunur, okunuşu /ha:t/ isim

1: 0 ms