• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

key

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 942

ana kullanım 1

KEY = Veriyi “okunamayacak” hale dönüştürmede veya bu haldeki bir verinin “okunabilir” hale dönüştürülmesinde kullanılan özel karakter veya karakterler kümesi. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

KEY = [ki: ] noun
1 anahtar * eşanlamlı : latchkey
İngilizce örnek : This is the key to my front door.
Türkçe çevirisi : Bu, ön kapımın anahtarı.
İngilizce örnek : He put the key in the lock and turned it.
Türkçe çevirisi : Anahtarı kilide soktu ve onu çevirdi.
İngilizce örnek : I'm looking for my car keys.
Türkçe çevirisi : Araba anahtarlarımı arıyorum.
2 tuş
İngilizce örnek : The piano's keys were dusty.
Türkçe çevirisi : Piyanonun tuşları tozlu idi.
¤ verb
uydurmak, ayarlamak, uygun duruma getirmek
* key ring = anahtarlık

KEY = nasıl okunur, okunuşu /ki:/ isim

1: 0 ms