• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cover

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1348

ana kullanım 1

01. örtmek 02. tıkamak 03. kapatmak 04. kapamak 05. kaplamak 06. gözlemek 07. göz altında tutmak 08. haber yapmak 09. yetmek 10. karşılamak 11. sigortalamak 12. silahla korumak 13. silah tutmak 14. silah doğrultmak 15. içermek 16. kapsamak 17. savunmak 18. alanına girmek 19. almak 20. aşmak 21. ateş ederek korumak 22. ateşiyle korumak 23. ayrıntılı haberini yazmak 24. bastırmak 25. bitirmek 26. bölgesi içine almak 27. bunaltmak 28. cevap vermek 29. çiftleşmek 30. destek ateşi sağlamak 31. dolaşmak 32. döşemek 33. duble etmek 34. etkilemek 35. gözetim altında tutmak 36. haber yazmak 37. haberini yapmak 38. himaye etmek 39. ihtiva etmek 40. işgal etmek 41. işlemek 42. istila etmek 43. kâfi gelmek 44. katetmek 45. korumak 46. kuluçkaya yatmak 47. müdafaa etmek 48. sağlamak 49. sarmak 50. setretmek 51. sigorta etmek 52. silahıyla korumak 53. sürmek 54. tamamlamak 55. tedarik etmek 56. tutmak 57. üstlenmek 58. uzanmak 59. yüzeyini kaplamak 60. zararı karşılamak 61. zararından korumak 62. basmak 63. çökmek 64. -e çevirmek 65. giydirmek 66. gizlemek 67. içine almak 68. koçmak 69. saklamak 70. şamil olmak 71. sığmak 72. silahı -e doğrultmak 73. tefriş etmek 74. üzerini kapatmak

ana kullanım 2

01. kapak 02. örtü 03. koruyucu 04. tek kişilik masa servisi 05. kitap kabı 06. kap 07. kın 08. zarf 09. kılıf 10. siper 11. sığınak 12. maske 13. perde 14. paravana 15. sigorta 16. kuvertür 17. karşılık 18. teminat 19. ateşle koruma 20. çarşaf 21. cilt 22. destek ateşi sağlama 23. gömlek 24. hava koruması 25. kabuk 26. mahfaza 27. maskeleme 28. mektup zarfı 29. örtme 30. paket kâğıdı 31. saçak 32. sargı 33. servis 34. sığınacak yer 35. sundurma 36. tampon kovanı 37. vesile 38. av yeri 39. bahane 40. himaye 41. ihtiyat payı 42. kaplık 43. koruma 44. kuver 45. paket 46. sofra takımı 47. şömiz 48. sütre

askeri

01. arazi örtüsü 02. hâkim olmak 03. menzili içine almak 04. setir 05. arazi fotoğrafı 06. dinleme 07. himaye 08. örtme 09. setrelemek 10. sütre

avcılık

01. av yeri 02. avı çok olan yer 03. avlak 04. çalılık 05. fundalık 06. kuşlak

basın

01. bakmak 02. haber toplamak

demiryolu

01. gövde

ekonomi

01. güvence

eskrim

01. kılıçla savunma

finans

01. provizyon

güvenlik

01. arkasından atış yapılan koruyucu

haritacılık

01. kaplama

havacılık

01. kaplama

hukuk

01. kredi teminatı 02. ele almak

inşaat

01. giydirmek 02. topuk banketi

iskambil

01. yüksek kâğıt çıkarmak

iş dünyası

01. yol almak 02. yapmak 03. ödemek 04. finanse etmek 05. sığanak 06. korunak

kazıbilim

01. hayvan barınakları

madencilik

01. örtü tabakaları kalınlığı

matematik

01. örtülüş

mecaz

01. paravan

medya

01. haber vermek 02. röportajını yapmak

mera amenajmanı

01. örtü

mimarlık

01. baldaken

oto

01. örtme 02. kaplama 03. sırt

sanat

01. cilt 02. kuvert

sigorta

01. kapsam 02. küver

silah

01. arkasından atış yapılan koruyucu 02. sütre

spor

01. tamamlamak 02. sorumlu olmak 03. markaja almak 04. marke etmek

tarım

01. aştırmak 02. çiftlemek 03. çiftleştirmek 04. dip örtü yüzeyi 05. tohum kapağı

teknik

01. dış lastik 02. koruyucu başlık 03. plate kapak plakası 04. topuk banketi 05. vana gövdesi

tekstil

01. muhafaza 02. kaput 03. maskelemek 04. örtme 05. tüllemek 06. üst kapak 07. üzerine boyama

ticaret

01. temin etmek

tiyatro

01. maskelemek

turizm

01. battaniye 02. duyurmak 03. haberini yapmak 04. sofra takımı 05. sofrada bir kişilik yer 06. yol almak 07. yorgan

COVER = ['kavı] verb
1 örtmek, kaplamak * eşanlamlı : coat, spread, daub, overlay, mantle, clothe * karşıtanlamlı : strip
İngilizce örnek : Snow has covered much of the country.
Türkçe çevirisi : Kar, ülkenin çoğunu (birçok bölgesini) kapladı.
İngilizce örnek : The tree grew for many years even though concrete covered all its roots.
Türkçe çevirisi : Bütün köklerini beton kaplamasına rağmen ağaç çok yıllar büyüdü.
2 katetmek, yol almak
İngilizce örnek : We covered thirty kilometres in half an hour.
Türkçe çevirisi : Yarım saatte otuz kilometre yol aldık.
3 içine almak, kapsamak * eşanlamlı : include, embrace, embody, contain, comprise, comprehend * karşıtanlamlı : exclude
4 saklamak, gizlemek * eşanlamlı : hide, conceal, mask, cloak, veil, camouflage * karşıtanlamlı : uncover
¤ noun
1 kapak, örtü * eşanlamlı : covering, lid, wrapper, sheath, case, veil
2 kılıf
İngilizce örnek : I keep the printer under a protective plastic cover.
Türkçe çevirisi : Yazıcıyı koruyucu bir plastik örtünün altında muhafaza ederim.
3 sığınak * eşanlamlı : shelter, shield, refige, hiding place
4 (kitap) kap, kapak
İngilizce örnek : Paperback books have soft covers.
Türkçe çevirisi : Kâğıt kapaklı kitapların yumuşak kapakları olur.
İngilizce örnek : I can't read the title of this book because the cover is damaged.
Türkçe çevirisi : Bu kitabın başlığını okuyamıyorum çünkü kapağı zedelenmiş.
* take cover = gizlenmeye çalışmak
İngilizce örnek : The gangster took cover behind a car parked on the kerb.
Türkçe çevirisi : Gangster, kaldırım kenarına park etmiş bir arabanın arkasına gizlenmeye çalıştı.

1: 0 ms