• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

teminat

Türkçe - İngilizce

05 ad / noun

tarım

ticaret

TEMİNAT = (teminat nedir; teminat ne demek; teminat İngilizcesi) Belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini) sağlamak için verilen garanti.

TEMİNAT = (teminat nedir; teminat ne demek; teminat İngilizcesi) Bir düşüncenin veya bir sözün inandırıcılığını sağlamak amacıyla söylenen söz veya para; sağlamlık bakımından gösterilen kefil, garanti; güvence.

TEMİNAT = (teminat nedir; teminat ne demek; teminat İngilizcesi) Borçlanma, tutu, yapı tutusu, değerli kâğıt, pay ve borç senetleri, taşınır değer, sigorta poliçesi, her çeşit ticari senet, borsaya verilsin veril- mesin iyesi ya da taşıyanına bir alacak sağlayan belge.

TEMİNAT = (teminat nedir; teminat ne demek; teminat İngilizcesi) Madencilik faaliyetlerinde Kanun hükümlerine ve tekniğe uygun çalışmayı temin amacı ile alınan nakit para, banka ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine bonosu ve devlet tahvili olarak alınan değerler.

TEMİNAT = (teminat nedir; teminat ne demek; teminat İngilizcesi) Vergi alacağının tahsilinin tehlikeye düştüğü kabul edilen belli sebeplere dayanarak, vergi alacaklısının talebi üzerine, vergi borçlusunca borcuna karşılık olarak kanunda öngörülen değerleri güvence olarak göstermesi. Güvence.

TEMİNAT = (teminat nedir; teminat ne demek; teminat İngilizcesi) Vergi tahsili işlemleri ya da vergi iadeleri sırasında; yükümlülerden borçlara ve gelecekteki borçlara karşılık istenen para ve diğer varlıklardır.

TEMİNAT = (teminat nedir; teminat ne demek; teminat İngilizcesi) Güvence: «Sen de bana teminat olarak peşin iki yüz lira ver, işe girince iade edeyim.» - = N. F. Kısakürek.

teminat = güvence [eski terim - öz Türkçe]

teminat = inanca [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms