• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

basmak

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

teknik

basmak = istila etmek [öz Türkçe - eski terim]

basmak = tab etmek [öz Türkçe - eski terim]

BASMAK = (basmak nedir; basmak ne demek; basmak İngilizcesi) 1. Altetmek, yenmek. 2. Bastırmak, kapatmak. 3. Teskin etmek. 4. Üstüne oturmak, altına almak. 5. Atmak, savurmak, yağdırmak. 6. Kaplamak, bürümek. 7. Koyup bastırmak.

BASMAK = (basmak nedir; basmak ne demek; basmak İngilizcesi) 1. Cinsî münasebette bulunmak. 2. Kümes hayvanları, kuşlar, hayvanlar çiftleşmek: Tanası anasını basmaya başladı.

BASMAK = (basmak nedir; basmak ne demek; basmak İngilizcesi) 1. Vücudun ağırlığını verecek bir biçimde ayak tabanını bir yere veya bir şeyin üzerine koymak: «Bastığın yerlerde güller açtı, sarıldı ayaklarına.» -C. Külebi. 2. Küçük çocuklar ayakta durabilmek. 3. Bir şeyi, üzerine kuvvet vererek itmek: «Motor çalıştıktan sonra debriyaja basarsınız.» -H. E. Adıvar. 4. (-i, -e) Sıkıştırarak yerleştirmek: Peyniri küpe basmak. 5. (-i) Bası işi yapmak, tabetmek. 6. (-i, nsz) Örtmek, bürümek, kaplamak: «Yollarını ot basmış, çamları yükselip saçaklarına el atmış olan bu büyük köşk.» -M. Ş. Esendal. 7. (-i, -e) Bir şey üzerinde kalıp, mühür vb.yle iz yapmak: «Şuraya başparmağını bas, dediler, ben de bastım.» -S. F. Abasıyanık. 8. (-i) Baskın yapmak: «Ölen kızın intikamını almak için köyü basıp yakmış.» -E. İ. Benice. 9. Bir kimse bir yaşa girmek: «On dokuz yaşına yeni basmış, ürkek ve utangaç bir kızdım.» -A. Erhat. 10. (-i, nsz) Duman, sis vb. çevreyi kaplamak, çökmek: «Şehri akşamüstü sis basmıştı.» -S. F. Abasıyanık. 11. (-i, nsz) Basınç yaparak sıvı ve gazları itmek: Pompa bozulmuş, suyu basmıyor. Otomobilin lastiğine hava basmak. 12. (nsz) Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. 13. (-i) Uygunsuz vaziyette yakalamak. 14. (nsz) mec. Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak: «Yüreğinin acısını duyuyordu. Sıkıntı basmış, terlemeye başlamıştı. İzin istedi.» -Y. Z. Bahadınlı.

BASMAK = (basmak nedir; basmak ne demek; basmak İngilizcesi) Bilmeden konuya değinmek.

BASMAK = (basmak nedir; basmak ne demek; basmak İngilizcesi) Çoğaltılması gereken bir yazı yapıtını basım yoluyla çoğaltmak.

BASMAK = (basmak nedir; basmak ne demek; basmak İngilizcesi) Evlenmek niyetiyle bir kızı alıp kaçırmak.

BASMAK = (basmak nedir; basmak ne demek; basmak İngilizcesi) Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak.

BASMAK = (basmak nedir; basmak ne demek; basmak İngilizcesi) Oyunda yenmek.

BASMAK = (basmak nedir; basmak ne demek; basmak İngilizcesi) Sinema Basım işini gerçekleştirmek.

basmak = tab' etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-den daha ağır basmak -e ağır basmak -e basmak -e mührünü basmak (madeni para) basmak bağrına basmak bağrına taş basmak bakır klişe ile basmak bam teline basmak bamteline basmak basma tahtasına kuralına uygun basmak basmak (damga) basmak (kalp para) basmak (karanlık) basmak (kitap vb) basmak (madeni para) basmak (mühür) basmak (para) basmak (sis, efkâr vb) basmak (su) basmak (su/sel) basmak (üzerine) basmak veya bastırmak (madeni para) başkasının mülküne haksız olarak ayak basmak belgeye damga basmak belgeye mühür basmak bilgisayardan basmak bir yere ayak basmak birini bağrına basmak birinin bam teline basmak birinin damarına basmak birinin kuyruğuna basmak birinin nasırına basmak boka basmak bulanık basmak büyük puntolarla basmak can damarına basmak cayırtıyı basmak çığlığı basmak çift yüzlü basmak çil basmak çizgiye basmak çürük tahtaya basmak daha ağır basmak dalına basmak damarına basmak damarma basmak damga basmak damgayı basmak deklanşöre basmak desen basmak dişi basmak dokunurcasına basmak düğmeye basmak dümeni iskele alabandaya basmak dümeni sancak alabandaya basmak efkâr basmak ekmeğe el basmak el basmak ev basmak eve ayak basmak faka basmak farenin düğmesine iki kere basmak fazla basmak feryadı basmak feryatı basmak filigran basmak firara kadem basmak fotoğraf basmak frene basmak gaflet basmak gaz pedalına basmak gaz pedalına sonuna kadar basmak gaza basmak geri basmak gırtlağına basmak gres basmak hafakanlar basmak hafifçe basmak hararet basmak hava basmak hırs basmak (işi bitirmek için) ıstampa basmak içine ateş basmak imza basmak incile el basmak istifayı basmak istinga basmak italik harflerle basmak italik harflerle yazmak ya da basmak izine basmak kâbus basmak kadem basmak kahkahayı basmak kalayı basmak kalıba basmak kalıbını basmak kalıpla basmak (kumaşı/kitabı) kalp para basmak kama basmak kapının ziline basmak kar basmak karanlık basmak karaya ayak basmak karinaya basmak kart basmak kart basmak (iş çıkışında) kart basmak (işe gelip) kasvet basmak kaşe basmak kaşeyle basmak kavanoza basmak kılavuz çizgileri basmak kış basmak kitaba el basmak kitabın adını cildinin üzerine (yaldızla) basmak kitap basmak kurana el basmak kuyruğuna basmak küfürü basmak lastiğe hava basmak lastik mühür basmak madeni para basmak mandepsiye basmak manipleye basmak mantara basmak marka basmak marşa basmak marşa basmak (motoru döndürmek) matbaada basmak mevcut bir harita üzerine yeni bilgiler basmak mührünü basmak mühür basmak mühürü basmak mühürünü basmak nasırına basmak nasırma basmak ofset basmak ofset usulü basmak ototopi yöntemiyle basmak ökseye basmak para (madeni) basmak para basmak parmağını basmak parmağını yaranın üzerine basmak parmak basmak pedal basmak pedala basmak posta damgası basmak posta ücretinin ödendiğini gösteren damga basmak rehavet basmak resmi çok koyu basmak sallanarak pedal basmak sayfa kenarına kadar basmak sel basmak senedin üzerine ödendi damgası basmak sert biçimde basmak sertçe basmak sıcak basmak sıcak mühür basmak sıkı basmak sıkıntı basmak sırra kadem basmak sikke basmak silik basmak silme basmak sis basmak soğuk damga basmak sonuna kadar basmak stereotipi basmak su basmak sürşarj basmak şahmerdanla kalıpta basmak şamarı basmak şiddetle basmak tam üstüne basmak tam üzerine basmak taşbaskı ile basmak tekrar basmak ter basmak tetiğe basmak tokatı basmak tongaya basmak topukuna basmak tuşa basmak tuşlara basmak uyku basmak üstüne basmak üstüne yeniden basmak üzerine basmak üzerine başlık basmak üzerine yeniden basmak vites değiştirirken iki kere debriyaja basmak yağ basmak yan basmak yanlış basmak yarasına tuz basmak yaraya tuz basmak yasal sorumluluk yaşına basmak yaş basmak yaş tahtaya basmak yaşına basmak yaygarayı basmak yelken basmak yeniden basmak yeniden basmak (kitap) yeniden para basmak yere basmak zayıf basmak zıttına basmak zile basmak

1: 0 ms