• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kaplamak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

eylem / verb

havacılık

iş dünyası

oto lastik

KAPLAMAK = (kaplamak nedir; kaplamak ne demek; kaplamak İngilizcesi) Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırma eylemi.

KAPLAMAK = (kaplamak nedir; kaplamak ne demek; kaplamak İngilizcesi) 1. Her yanını örtmek, istila etmek: «Her tarafı sessizlik kaplamış, ovalar, biten bir günün hüznü içinde susmuştu.» -H. S. Tanrıöver. 2. Çepeçevre sarmak, kuşatmak: «Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar.» -S. F. Abasıyanık. 3. (nsz) Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak: Yorgan kaplamak. 4. Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak. 5. Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek: «Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam kesilmiş sert ve koyu siyah bıyıkları...» -A. Ş. Hisar. 6. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak. 7. Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek. 8. mec. Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak: Ünü cihanı kapladı. 9. mec. Duygular için doldurmak: İçini sevinç kapladı. 10. mec. Doldurmak: «Bulutlu düşünceler dimağını kapladığı sırada uzun siyah kirpikleri arasından iki şimşek çaktı.» -A. H. Müftüoğlu.

KAPLAMAK = (kaplamak nedir; kaplamak ne demek; kaplamak İngilizcesi) Bir cihazın işlevinin veya veriminin, iç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanlar tarafından olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli yerlerinin iletken bir madde ile kaplanması.

KAPLAMAK = (kaplamak nedir; kaplamak ne demek; kaplamak İngilizcesi) Gitarlardaki elektromanyetik alanların birbirini etkileyerek istenmeyen gürültülere neden olmaması için elektronik aksamın ve manyetiklerin bulunduğu oyukların bakır folyo gibi iletken bir maddeyle kaplanması.

kaplamak = istila etmek [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms