• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kapsam

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2209

fotoğrafçılık

isim / noun – figurative

isim / noun – insurance

sigorta

KAPSAM = (kapsam nedir; kapsam ne demek; kapsam İngilizcesi) Bir vergi yasasının uygulama alanıdır.

KAPSAM = (kapsam nedir; kapsam ne demek; kapsam İngilizcesi) 1. Bir şeyin içinde bulunan. 2. Konuşma ya da yazıda sunulan düşünce, bilgi ve görüşlerin bütünü. 3. Bir öğretim programında üzerinde durulması ya da işlenilmesi istenilen etkinlikler, üniteler ve konular. 4. Konu.

KAPSAM = (kapsam nedir; kapsam ne demek; kapsam İngilizcesi) 1. Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şümul: Yasa kapsamına giren devlet personeli. 2. man. Kaplam.

KAPSAM = (kapsam nedir; kapsam ne demek; kapsam İngilizcesi) Bir kelimenin söz içindeki diğer ögelerle birlikte ve bu ögelerin yardımıyla bir kavramı karşılamak üzere meydana getirdiği anlam. Örnek olarak sırt kelimesini ele alalım: Bu kelimenin birbirinden farklı beş, altı anlamı vardır. Fakat kelimenin anlam kapsamı ancak söz içinde kendisine yardımcı olan öteki ögelerin yardımıyla belirlenebilmektedir. Eğer kelime sırtım ağrıyor cümlesinde geçiyorsa sırt kelimesi kapsam bakımından "insanlarda vücudun boyundan bele kadar uzanan kısmı" anlamıyla; yok, Boğaz sırtlarında güzel bir evi vardı cümlesinde yer alıyor ise "Boğazdaki tepelerin üst bölümü" anlamıyla; yazıyı kitabın sırtına yazsınlar cümlesinde ise "ciltlenmiş kitapta dikişin bulunduğu bölüm" anlamıyla kullanılmıştır. Kelimenin kapsamı da her söz içinde ifade ettiği anlam veya anlamlarla sınırlanır.

KAPSAM = (kapsam nedir; kapsam ne demek; kapsam İngilizcesi) Bir olgu, kavram ya da anlatımın anlamsal çerçevesi ya da tanımsal kuşatımı. bk. içerim.

KAPSAM = (kapsam nedir; kapsam ne demek; kapsam İngilizcesi) bk. kaplam.

kapsam = content [öz Türkçe - eski terim]

kapsam = kapasite [öz Türkçe - eski terim]

kapsam = kontent [öz Türkçe - eski terim]

kapsam = muhteva [öz Türkçe - eski terim]

kapsam = şümul [öz Türkçe - eski terim]

kapsam = şümûl [öz Türkçe - eski terim]

kapsam = şümül [öz Türkçe - eski terim]

kapsam = şümûl [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms