• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

start

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 21639

start

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 999

ana kullanım 1

01. başlamak 02. başlatmak 03. çalışmak 04. çalıştırmak 05. işletmek 06. irkilmek 07. sıçramak 08. açılmak 09. atılmak 10. ayağa fırlamak 11. birden belirmek 12. çıkmak 13. destek vermek 14. evhama kapılmak 15. geri dönmek için yola çıkmak 16. gevşemek 17. girmek 18. hayret etmek 19. laçka olmak 20. ortaya atmak 21. ortaya çıkmak 22. sevk etmek 23. sıçrayıp kalkmak 24. silkinmek 25. sunmak 26. tesis etmek 27. tutmak 28. ürkmek 29. ürkütüp kaçırmak 30. yardım etmek 31. yarışa katılmak 32. yerinden oynamak 33. yola düzülmek 34. yola koyulmak 35. yönlendirmek 36. ayak basmak 37. çıkarmak 38. desteklemek 39. fırlamak 40. gevşetmek 41. hareket etmek 42. harekete geçmek 43. hoplamak 44. kaldırmak 45. kalkmak 46. kaynaklanmak 47. korkutup kaçırmak 48. koyulmak 49. kurmak 50. tartışmaya açmak 51. ürküp sıçramak 52. ürkütmek 53. -ya başlamak 54. yola çıkmak 55. yöneltmek 56. yürütmek

ana kullanım 2

01. başlangıç 02. başlama 03. kalkış 04. hareket 05. çıkış 06. start 07. sıçrama 08. irkilme 09. avans 10. avantaj 11. ani hareket 12. başlayış 13. gidiş 14. seyahate çıkış 15. silkinme 16. silkinti 17. yerinden fırlama 18. yola çıkış 19. yola koyulma 20. yürüyüş 21. yürüyüşe başlama 22. fırlama 23. harekete geçme 24. ilk adım 25. iptida 26. irkinti 27. köprübaşı 28. ürkme 29. yola çıkma

bilişim

01. başı 02. başla 03. başlat 04. başlatma 05. ilk 06. nesnesini başlat 07. yolverme

demiryolu

01. hareket ettirmek

denizcilik

01. açmak 02. kaçırmak

fizik

01. başlatma 02. ssam

havacılık

01. harekete geçirmek 02. çalışma 03. çalışmaya başlamak 04. hareket etme 05. havalanmak 06. ilk hareket etmek

inşaat

01. harekete geçirmek 02. yol vermek

iş dünyası

01. depar

judo

01. başla

judo-karate

01. başla komutu

medya

01. hizmete açılmak

oto

01. motoru çalıştırma

spor

01. çıkış 02. çıkış yapmak 03. müsabaka ya da yarışmaya başlama 04. handikap 05. start

şeker

01. yol vermek

teknik

01. başı 02. başlatma 03. çalışma 04. faaliyete geçirmek 05. hareket vermek 06. işlemek 07. kalkış yapmak 08. marş 09. yolverme

1: 0 ms