• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

avans

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7276

isim / noun – sports

teknik

tekstil

AVANS = (avans nedir; avans ne demek; avans İngilizcesi) İlerde alacağına sayılmak üzere önceden verilen para.

AVANS = (avans nedir; avans ne demek; avans İngilizcesi) Vergileme işlemlerinde, gider yapmak için peşin ödenmiş paralardır.

avans = öndelik [eski terim - öz Türkçe]

avans = önödeme [eski terim - öz Türkçe]

AVANS = (avans nedir; avans ne demek; avans İngilizcesi) 1. Öndelik. 2. Oyunda zayıf tarafa önceden verilen geçici üstünlük.

ilgili sözler / related words

açısal avans alacağın devri karşılığı avans altın karşılığı avans altın ve döviz karşılığı avans ateşleme avans eğrisi ateşleme avans kumanda kolu ateşleme avans vakum modülatörü avans açısı avans ağırlığı avans ağırlıkları avans almak avans ayar düzeni avans ayarı avans ayarı (motor) avans ayarı değeri avans ayarı kontrol değeri avans ayarı kontrolü avans ayarı sensörü/müşiri avans bağlantısı avans çekmek avans değişimi avans düzeneği avans eğrisi avans garanti ve borçların yönetimi avans güvence mektubu avans hesapları avans işlemleri avans kolu avans kolu iticisi avans kredisi avans kumanda kolu avans mekanizması avans miktarı avans modülü avans nafaka ödemesi avans navlun avans olarak avans olarak ödenen maaş avans olarak ödenen ücrete avans olarak sarf edilen paralar avans olarak verilen avans olarak verilen para avans olarak verilen ücret avans ödeme avans ödemeler avans ödemesi avans para avans parası avans poliçesi avans prim avans sayı avans sayı almak avans tabancalı ateşleme ayarı avans tabancası avans teminat mektubu avans teminatı avans tertibatı avans ücret avans vergi avans verilen para avans verme avans verme yetkisi avans vermek avans vermek (yarışta) avans vuruntu sesi avans yayı avans yoluyla avans zamanlaması avukata verilen avans belge karşılığı avans bir tesisi idare edenin haiz olduğu avans vermek yetkisi bir vakfı idare edenin haiz olduğu avans vermek yetkisi bir yarışta birine avans vermek birine avans sayı vermek birine oyunda avans sayı vermek cari hesap üzerinden avans ciro edilebilir senetler karşılığı avans değerli madenler karşılığı avans devlet hazinesinden verilen avans devlet kasasından verilen avans elektronik avans düzeni emtea karşılığı avans emtia karşılığı avans enjeksiyon avans tertibatı esham ve tahvilat karşılığı avans faiz alacakları karşılığı avans faizsiz avans gayri menkul karşılığı avans gayrimenkul karşılığı avans gayrimenkul veya ipotek mukabili avans hazine bonoroları üzerine avans hazineye kısa vadeli avans hız kontrollü vakum avans ihracat belgesi karşılığı avans ihracat vesaiki karşılığı avans ingiltere bankası tarafından bütçe açığını kapatmak için verilen avans inşaat ve avans ödemeleri kapsamındaki varlıklar ipotek karşılığı avans ithal vesaiki karşılığı avans ithalat belgeleri karşılığı avans ithalat vesaiki karşılığı avans karşılıklı avans karşılıksız avans kefalet karşılığı avans kefalet mukabili avans kefalet veya imza mukabili avans kıymetli eşya mukabili avans lineer avans maaşa mahsuben avans maaşa mahsuben ödenen avans maaşına mahsuben avans mal karşılığı avans menkul değerler karşılığı avans menkul kıymetler karşılığı avans müşteriler avans hesabı nakit avans ordu avans hesabı orifisli ateşleme avans kontrolü orjinal b dilimi kapsamındaki bir avans otomatik avans otomatik avans tertibatı otomatik püskürtme avans tertibatı peşin avans navlun portlu vakum avans santrifüj avans santrifüj avans ağırlığı santrifüj avans eğrisi santrifüj avans tertibatı satın almada avans para ödemek scherbius avans cihazı senet karşılığı avans senetler karşılığı avans sigorta poliçesi karşılığı avans sigorta poliçesi karşılığında avans stok için satışlar konusundaki avans ödemeleri tahvil karşılığı avans tahvil üzerine avans tam avans taşınmaz karşılığı avans teminat karşılığı avans teminat mektubu karşılığı avans ücrete mahsuben avans ücrete mahsuben ödenen avans vakum avans vakum avans birimi vakum avans kontrolü vesaik karşılığı avans yakıt avans düzeni yapılan avans ödemeleri yarı otomatik avans

1: 0 ms