• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sunmak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 435

edebiyat

fiil / verb

televizyon

SUNMAK = (sunmak nedir; sunmak ne demek; sunmak İngilizcesi) 1. Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, arz etmek, yollamak, göndermek, takdim etmek: «Bu küçük hadiseyi devlet adamlarımıza bir müşahede olarak sunuyorum.» -B. Felek. 2. Tanıtmak, bilgi vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak bir konuyu dinleyenlere aktarmak. 3. Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı takdim etmek.

SUNMAK = (sunmak nedir; sunmak ne demek; sunmak İngilizcesi) 1. Dokunmak, elini uzatmak, uzanmak. 2. Kedi, köpek ve benzeri hayvanlar yiyeceğe uzanmak, dokunmak. 3.Uzatmak, tutmak, ağırlamak.

SUNMAK = (sunmak nedir; sunmak ne demek; sunmak İngilizcesi) 1. Güreşe tutuşmak, güreşmek. 2. Saldırmak, elde etmek için arkasından koşmak.

SUNMAK = (sunmak nedir; sunmak ne demek; sunmak İngilizcesi) 1. Hava kabarcığı sönmek, patlamak. 2. Neşesi kaçmak.

SUNMAK = (sunmak nedir; sunmak ne demek; sunmak İngilizcesi) 1. Uzatmak. 2. El uzatmak, uzanmak. 3. Saldırmak, hamle etmek, hücum etmek.

SUNMAK = (sunmak nedir; sunmak ne demek; sunmak İngilizcesi) arzetmek.

SUNMAK = (sunmak nedir; sunmak ne demek; sunmak İngilizcesi) Havlamak : Bu gece Hasan ağanın köpekleri çok sunuyordu.

SUNMAK = (sunmak nedir; sunmak ne demek; sunmak İngilizcesi) Yemeğe elini uzatmak, dokunmak.

sunmak = arz etmek [öz Türkçe - eski terim]

sunmak = ikram etmek [öz Türkçe - eski terim]

sunmak = lanse etmek [öz Türkçe - eski terim]

sunmak = prezante etmek [öz Türkçe - eski terim]

sunmak = prezente etmek [öz Türkçe - eski terim]

sunmak = takdim etmek [öz Türkçe - eski terim]

sunmak = taktim etmek [öz Türkçe - eski terim]

sunmak = takdim etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms