• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

takeoff

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 28707

TAKEOFF = ['teykof] noun
havalanma, kalkış
İngilizce örnek : I would advise you to arrive two hours before the takeoff.
Türkçe çevirisi : Kalkıştan iki saat önce gelmeni tavsiye ederim.
İngilizce örnek : Air traffic controllers direct aircraft during takeoff and landing from airports.
Türkçe çevirisi : Hava trafik kontrolörleri, alandan kalkış ve alana inişleri sırasında uçakları yönlendirir.

TAKEOFF = (takeoff nedir; takeoff Türkçesi) Bir Doğal Gaz Şehir Şebekesinin ana şebeke hattından (belirli noktalardan) gaz almak amacıyla yer altına inşa edilen ve içerisinde vana ve vent bulunan menhol kapaklı küçük betonarme yapılar.

1: 0 ms