• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hareket

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 280

eski söz

isim / noun – biology

hareket = davranım [eski terim - öz Türkçe]

hareket = davranış [eski terim - öz Türkçe]

hareket = devinim [eski terim - öz Türkçe]

hareket = deviniş [eski terim - öz Türkçe]

hareket = devinme [eski terim - öz Türkçe]

hareket = motilite [öz Türkçe - eski terim]

hareket = motion [öz Türkçe - eski terim]

HAREKET = (hareket nedir; hareket ne demek; hareket İngilizcesi) 1. fiz. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. 2. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma: «Her hareketi kamera önünde rol yapıyormuşçasına hesaplı.» - R. H. Karay. 3. Davranış, tutum: «Sakin, dürüst, kıyafeti ve hareketleriyle hiçbir ayrılık göstermeyen bir adamdır.» - H. E. Adıvar. 4. Yola çıkma: Hareketimiz iki gün ertelendi. 5. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım: Türkçülük hareketi. Dilde özleşme hareketi. 6. coğ. Deprem: «Ben, diyor, hareket olurken Eminönü'nde idim.» - M. Ş. Esendal. 7. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri: Hareket cetveli. Hareket memuru. 8. fel. Devinim. 9. müz. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. 10. sp. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi.

HAREKET = (hareket nedir; hareket ne demek; hareket İngilizcesi) 1. Yangıyla ilgili olaylarda; akyuvarların uygun koşullar altında yapılarındaki miyozin ve aktin gibi kontraksiyonu sağlayan proteinleri vasıtasıyla etkin olarak damarlardan dışarı çıkma hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü, lokomosyon. 2. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü. 3. Atın bacaklarının hareketi.

HAREKET = (hareket nedir; hareket ne demek; hareket İngilizcesi) Bir organizmanın çeşitli bölgelerinin birbirine göre durum değiştirmesi; yer değiştirme.

HAREKET = (hareket nedir; hareket ne demek; hareket İngilizcesi) Bir organizmanın çeşitli kısımlarının birbirine göre durumunu ya da yerini değiştirmesi.

HAREKET = (hareket nedir; hareket ne demek; hareket İngilizcesi) Bir öteleme ile bir dönmenin bileşkesi.

HAREKET = (hareket nedir; hareket ne demek; hareket İngilizcesi) bk. devim.

HAREKET = (hareket nedir; hareket ne demek; hareket İngilizcesi) Dans hareketi.

hareket = davranış [Osmanlıca - Türkçe]

hareket = hareket [Osmanlıca - Türkçe]

hareket = cünbiş [Türkçe - Osmanlıca]

hareket = fi'l [Türkçe - Osmanlıca]

hareket = hareket [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms