• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dert

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1157

deyim / idiom – informal

dert = ağrı [eski terim - öz Türkçe]

dert = kaygı [eski terim - öz Türkçe]

dert = tasa [eski terim - öz Türkçe]

DERT = Birini sıkan veya üzen, çözmesi gereken veya çözemediği bir sorun: Dert bende, derman sende. / Derdim var dağlar kadar.

dert = berzah [Türkçe - Osmanlıca]

dert = derd [Türkçe - Osmanlıca]

dert = mihnet [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 11 ms