• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

care

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 420

teknik

CARE = [keı] noun
1 dikkat, özen * eşanlamlı : carefulness, regard, attention
İngilizce örnek : Handle with care.
Türkçe çevirisi : Dikkatle elden geçirin.
2 ilgi, bakım * eşanlamlı : concern, consediration, keeping, protection * karşıtanlamlı : indifference, unconcern
İngilizce örnek : She is under the care of a doctor.
Türkçe çevirisi : O doktor gözetimindedir.
¤ verb
1 aldırmak, umursamak, önem vermek * eşanlamlı : mind, attend
İngilizce örnek : A kind person cares about other people.
Türkçe çevirisi : Nazik bir insan diğer insanlara önem verir.
İngilizce örnek : He cares about his car more than anything else.
Türkçe çevirisi : Arabasına her şeyden çok önem veriyor.
İngilizce örnek : I don't care what they do with the money - it's not my concern.
Türkçe çevirisi : Parayla ne yaptıklarını umursamıyorum – benim derdim değil.
2 ilgi duymak
İngilizce örnek : I don't care what you say, it's of no interest to me.
Türkçe çevirisi : Söylediğin şeye ilgi duymuyorum, beni ilgilendirmiyor.
* care for = bakmak, ilgilenmek * eşanlamlı : look after, keep, guard
İngilizce örnek : She cared for her husband through his illness.
Türkçe çevirisi : Hastalığı süresince kocasına baktı.
İngilizce örnek : She cares for her disabled mother.
Türkçe çevirisi : Özürlü (sakat) annesine bakıyor.
İngilizce örnek : That old woman lives alone. She hasn't got anyone to care for her.
Türkçe çevirisi : Şu yaşlı kadın yalnız yaşıyor. Ona bakacak kimse yok.
* not care for = hoşlanmamak
İngilizce örnek : I don't care for music of that kind.
Türkçe çevirisi : O tür müzikten hoşlanmıyorum.
İngilizce örnek : I don't care for the volleyball much.
Türkçe çevirisi : Voleybol maçından pek hoşlanmıyorum.
* medical care = tıbbi bakım
* take care of = -e bakmak
İngilizce örnek : My parents are too old now, and I take care of them.
Türkçe çevirisi : Annem babam şimdi çok yaşlı, ben de onlara bakıyorum.
İngilizce örnek : She gave up her job in order that she could take care of her mother.
Türkçe çevirisi : Annesine bakabilmek için işinden ayrıldı.
İngilizce örnek : Take care of yourself and we will see you again soon.
Türkçe çevirisi : Kendine dikkat et ve yakında seni tekrar göreceğiz.
* would you care (for/to do sth) = ister misin
İngilizce örnek : Would you care for a cigarette?
Türkçe çevirisi : Bir sigara ister misin?
İngilizce örnek : Would you care for a chocolate?
Türkçe çevirisi : Bir çikolata ister misin?
İngilizce örnek : Would you care for a cup of tea?
Türkçe çevirisi : Bir fincan çay ister misin?
İngilizce örnek : Would you care to join me for a drink?
Türkçe çevirisi : İçki içmek için bana katılır mısın?

1: 0 ms