• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ill

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1480

ILL = [il] adjective
1 hasta * eşanlamlı : sick, unhealthy, diseased * karşıtanlamlı : well, healthy
İngilizce örnek : My mother is ill.
Türkçe çevirisi : Annem hasta.
İngilizce örnek : He went to work in spite of feeling ill.
Türkçe çevirisi : Kendini hasta hissetmesine rağmen işe gitti.
İngilizce örnek : Our secretary is ill with a cold this week.
Türkçe çevirisi : Bu hafta sekreterimiz nezleden hasta.
İngilizce örnek : The child was ill and his mother didn't let him go out.
Türkçe çevirisi : Çocuk hastaydı ve annesi onun dışarı çıkmasına izin vermedi.
İngilizce örnek : This man is ill; he must see a doctor without delay.
Türkçe çevirisi : Bu adam hasta, gecikmeden doktora görünmesi lazım.
İngilizce örnek : Yesterday I woke up feeling ill.
Türkçe çevirisi : Dün kendimi hasta hissederek uyandım.
2 kötü, fena * eşanlamlı : bad, evil, wicked, wrong, sinful, harmful * karşıtanlamlı : good
* ill will = nefret, kin

1: 0 ms