• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

regret

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5670

REGRET = [ri'gret] verb
1 pişman olmak * eşanlamlı : repent, feel sorry
İngilizce örnek : Do you ever regret not going to university?
Türkçe çevirisi : Üniversiteye gitmediğine hiç pişman oldun mu?
İngilizce örnek : I regret saying that you were an idiot.
Türkçe çevirisi : Sana aptal dediğime pişmanım.
İngilizce örnek : I regret telling her my secret.
Türkçe çevirisi : Ona sırrımı söylediğime pişmanım.
İngilizce örnek : I regretted leaving my old job.
Türkçe çevirisi : Eski işimden ayrıldığıma pişmanım.
İngilizce örnek : I regretted complaining about the salesgirl.
Türkçe çevirisi : Tezgâhtar kızı şikâyet ettiğime pişmanım.
2 üzülmek * eşanlamlı : bemoan, bewail, deplore, grieve, lament
İngilizce örnek : I regret to inform you that your application has been refused.
Türkçe çevirisi : Başvurunuzun reddedildiğini üzülerek bildiririm.
İngilizce örnek : I regret to say that I won't be able to come to the meeting tomorrow.
Türkçe çevirisi : Yarın toplantıya gelemeyeceğimi üzülerek söylüyorum.
İngilizce örnek : We regret to announce the postponement of tomorrow's concert.
Türkçe çevirisi : Yarınki konserin ertelenişini üzülerek duyururuz.
¤ noun
1 üzüntü * eşanlamlı : sorrow, grief
İngilizce örnek : I heard of his death with deep regret.
Türkçe çevirisi : Onun ölümünü büyük bir üzüntü ile duydum.
2 pişmanlık * eşanlamlı : penitence, repentance
İngilizce örnek : The accused never expressed regret for what he had done.
Türkçe çevirisi : Sanık, yaptığı şey için hiçbir zaman üzüntüsünü ifade etmedi.

1: 0 ms