• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

problem

Türkçe - İngilizce

problem

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 336

inşaat

matematik

PROBLEM = ['problım] noun
1 problem, sorun * eşanlamlı : trouble, difficulty, predicament, dilemma
İngilizce örnek : His biggest problem is smoking.
Türkçe çevirisi : Onun en büyük sorunu sigara.
İngilizce örnek : I'm trying to sort out the problem.
Türkçe çevirisi : Sorunu halletmeye çalışıyorum.
İngilizce örnek : I've got problems with my son these days.
Türkçe çevirisi : Bugünlerde oğlumla ilgili sorunlarım var.
İngilizce örnek : They're drawing up a plan to solve Istanbul's traffic problem.
Türkçe çevirisi : İstanbul’un trafik sorununu çözmek için bir plan yapıyorlar.
İngilizce örnek : The committee took up the problem of recycling plastics.
Türkçe çevirisi : Komisyon, plastikleri geri dönüştürme (yeniden kullanma) sorununu ele aldı.
2 mat. problem * eşanlamlı : question, enigma
İngilizce örnek : This math problem is too hard; I am going to give it up.
Türkçe çevirisi : Bu matematik problemi çok zor; vazgeçeceğim.

PROBLEM = problem nedir; problem ne demek; problem Türkçesi; problem nasıl okunur, okunuşu /'prOblım/ isim

1: 0 ms