• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

problem

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 857

problem

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 336

ana kullanım

01. problem 02. sorun 03. aksama 04. anlaşılması zor 05. bilmece 06. dava 07. mesele 08. pürüz 09. sorunlu 10. bilinmez 11. dert 12. illet 13. muamma 14. müşkül 15. problemli 16. sorun yaratan 17. zor

inşaat

01. ödev

matematik

01. çözgü

tarım

01. mahzur

PROBLEM = ['problım] noun
1 problem, sorun * eşanlamlı : trouble, difficulty, predicament, dilemma
İngilizce örnek : His biggest problem is smoking.
Türkçe çevirisi : Onun en büyük sorunu sigara.
İngilizce örnek : I'm trying to sort out the problem.
Türkçe çevirisi : Sorunu halletmeye çalışıyorum.
İngilizce örnek : I've got problems with my son these days.
Türkçe çevirisi : Bugünlerde oğlumla ilgili sorunlarım var.
İngilizce örnek : They're drawing up a plan to solve Istanbul's traffic problem.
Türkçe çevirisi : İstanbul’un trafik sorununu çözmek için bir plan yapıyorlar.
İngilizce örnek : The committee took up the problem of recycling plastics.
Türkçe çevirisi : Komisyon, plastikleri geri dönüştürme (yeniden kullanma) sorununu ele aldı.
2 mat. problem * eşanlamlı : question, enigma
İngilizce örnek : This math problem is too hard; I am going to give it up.
Türkçe çevirisi : Bu matematik problemi çok zor; vazgeçeceğim.

1: 0 ms