• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

menace

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11423

bilişim / computing

MENACE = ['menis] noun
tehdit, tehlike * eşanlamlı : threat, intimidation, danger, peril, risk
¤ verb
tehdit etmek * eşanlamlı : threaten, scare, intimidate, frighten
İngilizce örnek : Stray dogs sometimes menace children in the village.
Türkçe çevirisi : Başıboş köpekler bazen köydeki çocukları tehdit eder.

1: 0 ms